Režim měření

K dispozici jsou čtyři způsoby (režimy měření), jak lze změřit jas u objektu. Obvykle se doporučuje poměrové měření. Poměrové měření je automaticky nastaveno v režimech základní zóny (kromě režimu Kreativní filtry: Efekt Rybí oko , který používá celoplošné měření se zdůrazněným středem).

 1. Vyberte možnost [Snímání: Režim měření].

 2. Vyberte možnost.

 • : Poměrové měření

  Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro objekty v protisvětle. Fotoaparát upraví expozici automaticky tak, aby odpovídala fotografované scéně.

 • : Částečné měření

  Tento režim je efektivní v případě, že se v pozadí objektu nachází výrazně jasnější světla, např. v důsledku protisvětla atd. Pokrývá přibližně 5,8 % plochy ve středu obrazovky. Oblast částečného měření je indikována na obrazovce.

 • : Bodové měření

  Tento režim je efektivní při měření určité části objektu. Pokrývá přibližně 2,9 % plochy ve středu obrazovky. Oblast bodového měření je indikována na obrazovce.

 • : Celoplošné se zdůr.stř.

  Měření je zprůměrováno přes celou obrazovku, avšak střed obrazovky má větší váhu.

Upozornění

 • S možností (poměrové měření) se při stisknutí tlačítka spouště do poloviny během snímání s [One-Shot AF] zablokuje hodnota expozice (blokování AE). V režimech (částečné měření), (bodové měření) nebo (celoplošné měření se zdůrazněným středem) se expozice nastaví v okamžiku pořízení snímku (bez blokování hodnoty expozice při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny).