Obecná bezpečnostní opatření pro fotografování

Během snímání

Upozornění

 • Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj ostrého umělého osvětlení. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
 • Kvalita snímku

 • Při vysokých citlivostech ISO může být vidět šum snímku (například světelné body či pruhy) a nepravidelné barvy.
 • Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků nebo k nerovnoměrnosti barev na snímku.
 • Při častém dlouhodobém snímání může dojít ke zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu a k následnému zhoršení kvality snímků. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
 • Pokud fotografujete s dlouhou expozicí a teplota uvnitř fotoaparátu je vysoká, může dojít ke zhoršení kvality snímků. Ukončete snímání a před opětovným pokračováním počkejte několik minut.
 • Bílé [Varování před teplotou (bílá)] a červené [Červené varování před teplotou] ikony

 • Bílá [Varování před teplotou (bílá)] nebo červená ikona [Červené varování před teplotou] indikuje vysokou teplotu ve fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího snímání nebo používání za vysoké okolní teploty.
 • Bílá ikona [Varování před teplotou (bílá)] signalizuje, že se zhorší kvalita fotografií. Ukončete na chvíli snímání fotografií a nechte fotoaparát vychladnout.
 • Pokud je zobrazena bílá ikona [Varování před teplotou (bílá)], doporučuje se fotografovat při nízkých citlivostech ISO místo vysokých citlivostí.
 • Červená ikona [Červené varování před teplotou] znamená, že snímání bude brzy automaticky ukončeno. Snímání nebude opět možné, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne, proto přestaňte dočasně snímat nebo vypněte fotoaparát a nechte jej na chvíli vychladnout.
 • Dlouhodobější snímání v horkých prostředích způsobí, že se bílá [Varování před teplotou (bílá)] nebo červená ikona [Červené varování před teplotou] zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
 • Pokud teplota uvnitř fotoaparátu dosáhne vysoké hodnoty, může se kvalita snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhou expozicí snížit ještě předtím, než se zobrazí bílá ikona [Varování před teplotou (bílá)].
 • Výsledky snímání

 • Při zvětšeném zobrazení se rychlost závěrky a hodnota clony zobrazí oranžovou barvou. Pokud vyfotografujete snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí expozice dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se vraťte do normálního zobrazení.
 • I když vyfotografujete snímek při zvětšeném zobrazení, zachytí oblast odpovídající normálnímu zobrazení.
 • Snímky a zobrazení

 • Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí zobrazený snímek odrážet skutečný jas zachyceného snímku.
 • Přestože ve snímcích při nízkém osvětlení (i při nízkých hodnotách citlivosti ISO) může být znatelný šum, vaše snímky budou mít menší šum kvůli rozdílům v kvalitě mezi zobrazenými a zachycenými snímky.
 • Obrazovka nebo hodnota expozice může mihotat, pokud se změní zdroj světla (osvětlení). V takovém případě přestaňte dočasně snímat a pokračujte se zdrojem světla, který budete používat.
 • Nasměrování fotoaparátu jiným směrem může krátkodobě zabránit správnému zobrazení jasu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se úroveň jasu nestabilizuje.
 • Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se světlá oblast jevit na obrazovce černá. Na skutečném zachyceném snímku však bude světlá oblast zobrazena správně.
 • Pokud při nedostatečném osvětlení nastavíte jasně možnost [Nastavení: Jas displeje] nebo [Nastavení: Jas hledáčku], může se ve snímcích objevit šum nebo nerovnoměrné barvy. V zachyceném snímku však nebudou šum ani nerovnoměrnost barev zaznamenány.
 • Po zvětšení snímku může jeho ostrost vypadat výraznější než na skutečném snímku.
 • Uživatelské funkce

 • Některé uživatelské funkce nejsou dostupné (některá nastavení nemají vliv).
 • Objektiv

 • Když použijete objektiv s IS a přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) je nastaven na ON a [Režim IS] v části [Snímání: Režim IS (stabiliz. obrazu)] je nastaven na [Zap], Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) je stále aktivní, i bez namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.

  Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává napájení z baterie, a v závislosti na podmínkách snímání tak může způsobit snížení počtu možných snímků. Pokud není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do polohy OFF.

 • S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během snímání dostupné pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí, dostupné od druhé poloviny roku 2011.

Poznámka

 • Snímky můžete zobrazit na televizoru pomocí běžně dostupného kabelu HDMI (). Upozorňujeme, že zvuk vysílán nebude.

Zobrazení informací

Podrobnosti o ikonách zobrazených při fotografování naleznete v části Obrazovka záznamu pro fotografování.

Poznámka

 • Bílé zobrazení ikony [Simulace expozice (povolení)] značí, že snímky budou zhruba stejně jasné jako zobrazený snímek.
 • Pokud bliká ikona [Simulace expozice (povolení)], znamená to, že je obraz zobrazen s jasem, který se liší od skutečného výsledku snímání z důvodu nedostatečného nebo příliš jasného osvětlení. Ve skutečně zaznamenaném snímku se však nastavení expozice projeví. Uvědomte si, že šum může být více patrný než u skutečného zaznamenaného snímku.
 • Simulace expozice nemusí být při některých nastaveních snímání provedena. Ikona [Simulace expozice (povolení)] a histogram se zobrazí šedě. Snímek bude zobrazen na obrazovce se standardním jasem. Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení se nemusí histogram zobrazit správně.
 • Zobrazení histogramu je k dispozici, pokud je položka [Snímání: Simulace expozice] nastavena na možnost [Povolit] ().