Nastavení úrovně zobrazení obrazovky

Podle vlastních preferencí lze nastavit, jak se na obrazovce zobrazí informace. Změňte nastavení podle potřeby.

 1. Zobrazte hlavní záložky.

  • Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku nabídky.
 2. Vyberte záložku [Nastavení úrovně zobrazení].

  • Otáčením ovladače Ovladač nebo stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte záložku [Nastavení úrovně zobrazení] a poté stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

Zobrazení nabídky

Typ zobrazení nabídky můžete vybrat z možností [Standardní] nebo [S pokyny]. Při nastavení [S pokyny] se po stisknutí tlačítka MENU na fotoaparátu zobrazí popisy hlavních záložek. Při nastavení [Standardní] se po stisknutí tlačítka MENU na fotoaparátu zobrazí jen obrazovka nabídky. Výchozí nastavení je [S pokyny].

 1. Vyberte možnost [Nastavení úrovně zobrazení: Zobrazení menu].

 2. Vyberte typ zobrazení.

  (1) Hlavní záložky

Poznámka

 • Při nastavení [S pokyny] se nezobrazí záložka [Moje menu] (záložka Moje menu). Chcete-li mít přístup k záložce Moje menu (), změňte úroveň zobrazení nabídky na [Standardní].

Průvodce režimy snímání

Při přepnutí režimů snímání se může zobrazit stručný popis režimu snímání. Výchozí nastavení je [Povolit].

 1. Vyberte možnost [Nastavení úrovně zobrazení: Průvodce režimem].

 2. Vyberte možnost [Povolit].

 3. Otáčejte voličem režimů.

  • Zobrazí se popis zvoleného režimu snímání.
 4. Stiskněte tlačítko Tlačítko Dolů.

  • Zobrazí se zbylá část popisu.
  • Chcete-li vymazat průvodce režimem, stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • V režimu /Kreativní filtry můžete zobrazit obrazovku výběru režimu fotografování.

Průvodce funkcí

Při použití Rychlého ovládání nebo nastavení nabídky se může zobrazit stručný popis funkcí a položek. Výchozí nastavení je [Povolit].

 1. Vyberte možnost [Nastavení úrovně zobrazení: Průvodce funkcí].

 2. Vyberte možnost [Povolit].

Ukázkové obrazovky

Obrazovka rychlého ovládání

Obrazovka nabídky

(1) Průvodce funkcí

Poznámka

 • Chcete-li popis vymazat, pokračujte v provádění operací.