Režim Speciální scéna

Pokud pro objekt nebo scénu vyberete režim snímání, fotoaparát automaticky zvolí správná nastavení.

* Scéna označuje režim Speciální scéna (Special scene).

  1. Přesuňte volič režimů do polohy .

  2. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

  3. Vyberte režim snímání.

    • Pomocí ovladače Ovladač nebo tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte režim snímání a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

Poznámka

  • Můžete také nastavit režim snímání v části [: Režim snímání].
  • Pokud je možnost [Nastavení úrovně zobrazení: Průvodce režimem] nastavena na [Zakázat], po kroku 1 stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení a přejděte na obrazovku rychlého ovládání, použijte ovladač Ovladač nebo tlačítka Tlačítko DolevaTlačítko Doprava pro výběr režimu snímání, a poté stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

Dostupné režimy snímání v režimu SCN

Režim snímání
Portrét Jídlo
Krajina Noční portrét
Sport Noční scéna z ruky
Panning Ovládání HDR Backlight
Detail Tichý režim