Záznam zvuku

Filmy a zvuk můžete zároveň zaznamenávat pomocí vestavěného mikrofonu nebo externího mikrofonu. Můžete také podle uvážení měnit úroveň záznamu zvuku.

Funkce záznamu zvuku nastavte pomocí položky [Snímání: Zvukový záznam].

Upozornění

 • Zvuky z užívání Wi-Fi mohou být zachyceny zabudovanými nebo externími mikrofony. Během záznamu zvuku nedoporučujeme používat funkci bezdrátové komunikace.
 • Když k fotoaparátu připojujete externí mikrofon, dejte pozor, aby byl konektor zcela zasunutý dovnitř.
 • Vestavěný mikrofon fotoaparátu bude také nahrávat mechanické zvuky objektivu nebo zvuky činnosti fotoaparátu/objektivu, pokud během záznamu filmu probíhají činnosti AF nebo na fotoaparátu provádíte operace. V tomto případě může použití externího mikrofonu tyto zvuky snížit. Pokud vás zvuky stále ruší, může být účinnější vyjmout externí mikrofon z fotoaparátu a umístit jej dále od fotoaparátu a objektivu.
 • Do VSTUPNÍHO konektoru pro externí mikrofon na fotoaparátu nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.

Poznámka

 • V režimech základní zóny je u nastavení [Zvukový záznam] dostupná možnost [Zap] nebo [Vyp]. Nastavte hodnotu [Zap] pro automatickou úpravu úrovně záznamu.
 • K výstupu zvuku dochází taktéž při připojení fotoaparátu k televizorům prostřednictvím rozhraní HDMI, s výjimkou stavu, kdy je položka [Zvukový záznam] nastavena na možnost [Zakázat].
 • Zvuk se zaznamená s 16bitovou vzorkovací frekvencí 48 kHz.

Záznam zvuku / Úroveň záznamu zvuku

 • Auto

  Úroveň záznamu zvuku se nastavuje automaticky. Automatické řízení úrovně se projeví automaticky v reakci na úroveň zvuku.

 • Ruční

  Úroveň záznamu zvuku můžete upravit podle potřeby.

  Vyberte možnost [Úroveň záznamu] a opakovaně stiskněte tlačítko Tlačítko DolevaTlačítko Doprava, přičemž sledujte ukazatel úrovně. Tím nastavíte úroveň záznamu zvuku. Sledujte indikátor špičkové úrovně a upravte nastavení tak, aby se pro nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas rozsvítil vpravo od značky „12“ (-12 dB). Při překročení hodnoty „0“ dojde ke zkreslení zvuku.

 • Zakázat

  Nebude zaznamenáván zvuk.

Protivětrný filtr

Nastavení na [Povolit] automaticky snižuje zkreslení zvuku při větrných venkovních scénách. Aktivuje se pouze při používání vestavěného mikrofonu fotoaparátu. Když se uplatní funkce protivětrného filtru, potlačí se také část hlubokých basových zvuků.

Tlumič

Tato funkce potlačuje zkreslení zvuku způsobené hlasitými zvuky. Pokud se zvuk zkresluje při nastavení [Zvukový záznam] na [Auto] nebo [Ruční], nastavte [Povolit].