Zobrazení zvětšeného obrazu

 1. Zvětšete snímek.

  • Během přehrávání snímků stiskněte tlačítko Zvětšení/zmenšení.
  • Objeví se zvětšené zobrazení. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí pozice zvětšené oblasti (1).
  • Zobrazení se zvětší při každém stisknutí tlačítka Zvětšení/zmenšení.
  • Zobrazení se zmenší při každém stisknutí tlačítka Index. Zobrazení indexu () aktivujete tak, že po posledním zmenšení znovu stisknete tlačítko Index.
 2. Posouvejte snímek.

  • Stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko DolůTlačítko DolevaTlačítko Doprava se můžete po snímku posouvat.
  • Stisknutím tlačítka Přehrávání nebo MENU opustíte zvětšené zobrazení.