Změna velikosti

Můžete změnit velikost snímku JPEG, aby se snížil počet pixelů, a poté jej uložit jako nový snímek. Změna velikosti je možné pouze u snímků JPEG Velký/Střední/Malý 1. Velikost snímků JPEG Malý 2 a RAW změnit nelze.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Změnit velikost].

 2. Vyberte požadovaný snímek.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte snímek, jehož velikost chcete změnit.
 3. Vyberte požadovanou velikost snímku.

  • Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení zobrazíte velikost snímku.
  • Vyberte požadovanou velikost snímku (1).
 4. Uložte změny.

  • Výběrem položky [OK] uložte snímek se změněnou velikostí.
  • Zkontrolujte cílovou složku a číslo souboru snímku a vyberte tlačítko [OK].
  • Chcete-li změnit velikost dalšího snímku, opakujte kroky 2 až 4.