HDMI HDR výstup

Snímky RAW můžete zobrazit s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) připojením fotoaparátu k televizoru HDR.

  1. Vyberte možnost [Přehrávání: HDMI HDR výstup].

  2. Vyberte možnost [Zap].

Poznámka

  • Ujistěte se, zda je televizor HDR nastaven na vstup HDR. Podrobnosti o přepínání vstupů na televizoru naleznete v návodu k televizoru.
  • V závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky očekávaný vzhled.
  • Některé obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru HDR zobrazit.