Přizpůsobení stylu Picture Style

Každý styl Picture Style si můžete sami upravit jeho změnou z výchozích nastavení. Podrobnosti o přizpůsobení funkce [Černobílý] najdete v části [] Nastavení stylu černobílý.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Picture Style].

 2. Vyberte styl Picture Style.

  • Vyberte styl Picture Style, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko INFO.
 3. Vyberte možnost.

 4. Nastavte úroveň efektu.

  • Nastavte hodnotu a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Stisknutím tlačítka MENU uložte upravené nastavení a přejděte zpět na obrazovku výběru Picture Style.
  • Veškerá nastavení, která změníte z výchozích hodnot, se zobrazí modře.

Nastavení a efekty

Ostrost
Síla 0: Slabé zdůraznění orámování 7: Silné zdůraznění orámování
Jemnost*1 1: Jemná 5: Zrnitá
Práh*2 1: Nízký 5: Vysoká
Kontrast –4: Nízký kontrast +4: Vysoký kontrast
Saturace –4: Nízká saturace +4: Vysoká saturace
Tón barvy –4: Červenější odstín pokožky +4: Žlutější odstín pokožky

1: Označuje tloušťku okraje, na kterou se vztahuje vylepšení. Nižší hodnota znamená, že budou zvýrazněny jemnější obrysy.

2: Práh kontrastu mezi okraji a oblastmi okolních snímků, která určuje vylepšení okraje. Čím nižší bude číslo, tím větší část obrysu bude zvýrazněna při nízkém rozdílu kontrastu. Při nižších hodnotách však také obvykle dochází ke zvýraznění šumu.

Poznámka

 • Pro záznam filmu se v části [Ostrost] nezobrazí nastavení [Jemnost] a [Práh] a nelze je nastavit.
 • Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 můžete obnovit výchozí nastavení parametrů příslušného stylu Picture Style.
 • Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, tak jej nejprve vyberte a poté pořiďte fotografii.

[] Nastavení stylu černobílý

[Efekt filtru]

Při aplikaci efektu filtru na černobílý snímek mohou lépe vyniknout bílé mraky či zelené stromy.

Filtr Příklad účinku
N:Žádný Běžný černobílý snímek bez efektů filtru.
Ye:Žlutý Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Or:Oranžový Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západu slunce.
R:Červený Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude výraznější a světlejší.
G:Zelený Odstíny pokožky a rtů budou ztlumené. Zelené listí na stromech bude výraznější a světlejší.

Poznámka

 • Efekt filtru se zesílí, když zvýšíte [Kontrast].

[Efekt tónování]

Pomocí efektu tónování lze vytvořit černobílý obraz ve zvoleném tónu. Je efektivní, když chcete vytvořit pamětihodné snímky.