Hybridní Auto

Pomocí tohoto režimu Hybridní Auto můžete vytvořit krátký film z celého dne pouhým pořízením statických snímků. Fotoaparát před každým snímkem zaznamená 2–4sekundové klipy scén, které se později spojí do krátkého filmu ().

 1. Přesuňte volič režimů do polohy Hybridní Auto.

 2. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

  • Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
  • Zkomponujte záběry a natáčejte.

Poznámka

 • Pro dosažení působivějších krátkých filmů podržte fotoaparát namířený na objekty po dobu asi 4 s před pořízením statických snímků.
 • Výdrž baterie je v tomto režimu kratší než v režimu Automatický inteligentní scénický režim, protože krátké filmy se zaznamenávají pro každý snímek.
 • Pokud pořídíte statickou fotografii bezprostředně po zapnutí fotoaparátu, výběru režimu Hybridní Auto nebo jiném způsobu ovládání fotoaparátu, nemusí být krátký film zaznamenán.
 • Veškeré zvuky a vibrace způsobené provozem fotoaparátu nebo objektivu budou zaznamenány v krátkých filmech.
 • Kvalita snímku krátkého filmu je HD 29,97 sn./s ALL-I pro NTSC nebo 29,97 sn./s 25,00 sn./s ALL-I pro PAL. Liší se v závislosti na nastavení videosystému.
 • Fotoaparát nevydává tón v reakci na operace, jako například na stisknutí tlačítka spouště do poloviny nebo na použití samospouště.
 • Krátké filmy se ukládají jako samostatné videosoubory v následujících případech, i když byly zaznamenány ve stejný den v režimu Hybridní Auto.

  • Doba záznamu krátkého filmu dosáhne přibližně 29 minut a 59 sekund (a může se také uložit samostatně, pokud velikost překročí přibližně 4 GB).
  • Krátký film je chráněný.
  • Změní se nastavení letního času, videosystému nebo časového pásma.
 • Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani vymazat.
 • Při používání nástroje EOS Utility pro snímání nastavte položku [Image saving location/Místo uložení snímku] v EOS Utility na [Computer and camera memory card/Paměťová karta počítače a fotoaparátu] nebo [Camera memory card only/Pouze paměťová karta fotoaparátu].

Typ krátkého filmu

Při snímání v režimu Hybridní Auto se pořizují statické snímky i klipy, ale můžete určit, zda mají být statické snímky zahrnuty do výsledného krátkého filmu.

 1. Přesuňte volič režimů do polohy Hybridní Auto.

 2. Vyberte možnost [Snímání: Typ kr. filmu].

 3. Vyberte možnost.

  • Se snímky

   Krátké filmy obsahují statické fotografie.

  • Bez snímků

   Krátké filmy nezahrnují statické fotografie.