Servo AF při záznamu filmu

Je-li tato funkce povolena, fotoaparát bude při záznamu filmu kontinuálně ostřit na objekt.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Servo AF u film.].

 2. Vyberte možnost [Povolit].

  • Při nastavení [Povolit]

   • Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, i když nestisknete tlačítko spouště do poloviny.
   • Chcete-li zachovat zaostření na konkrétní pozici, nebo pokud nechcete, aby záznam obsahoval mechanické zvuky objektivu, můžete dočasně zastavit funkci Servo AF při záznamu filmu stisknutím tlačítka přiřazeného k funkci [Přerušit Servo AF při filmování] v nabídce [Nastavení: Uživatel. funkce (C.Fn)] ().
   • Když pozastavíte funkci Servo AF při záznamu filmu a vrátíte se k záznamu filmu, například stisknutím tlačítka MENU nebo Přehrávání nebo změnou metody AF, funkce Servo AF při záznamu filmu se obnoví.
  • Při nastavení [Zakázat]

   • Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.

Upozornění

 • Bezpečnostní opatření při nastavení na možnost [Servo AF u film.: Povolit]

 • Podmínky snímání, které ztíží zaostřování

  • Rychle se pohybující objekt, který se přibližuje k fotoaparátu nebo se od něj vzdaluje.
  • Objekt pohybující se v malé vzdálenosti od fotoaparátu.
  • Při záznamu s vysokou hodnotou clony.
  • Viz také Podmínky snímání, které ztíží zaostřování.
 • Vzhledem k tomu, že je objektiv nepřetržitě poháněn, napájen z baterie, zkrátí se možná doba záznamu filmů ().
 • Vestavěný mikrofon fotoaparátu bude také nahrávat mechanické zvuky objektivu nebo zvuky činnosti fotoaparátu/objektivu, pokud během záznamu filmu probíhají činnosti AF nebo na fotoaparátu provádíte operace. V tomto případě může použití externího mikrofonu tyto zvuky snížit. Pokud vás zvuky stále ruší, může být účinnější vyjmout externí mikrofon z fotoaparátu a umístit jej dále od fotoaparátu a objektivu.
 • Funkce Servo AF při záznamu filmu se pozastaví při změně nastavení zoomu nebo při zvětšeném zobrazení.
 • Pokud se při záznamu filmu objekt přibližuje nebo vzdaluje nebo pokud se fotoaparát pohybuje ve svislém nebo vodorovném směru (panning), může se zaznamenaný obrázek videa krátkodobě rozšířit nebo zúžit (změna zvětšení obrazu).