Samospoušť filmu

Záznam filmu lze zahájit samospouští.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Samospoušť filmu].

  2. Vyberte možnost.

  3. Zaznamenejte film.

    • Po stisknutí tlačítka snímání filmů fotoaparát vydá tón a zobrazí zbývající počet sekund do záznamu.

Poznámka

  • Samospoušť zrušíte stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.