Dlouhé (režim Bulb) expozice

V tomto režimu zůstane závěrka otevřená tak dlouho, dokud podržíte tlačítko spouště úplně stisknuté, a zavře se po jeho uvolnění. Dlouhé expozice použijte pro fotografování nočních scén, ohňostrojů, astrofotografií a jiných objektů vyžadujících dlouhé expoziční doby.

 1. Přesuňte volič režimů do polohy M.

 2. Nastavte rychlost závěrky na [BULB].

  • Otáčením ovladače Ovladač doleva nastavte [BULB].
 3. Nastavte požadovanou hodnotu clony.

  • Stisknutím tlačítka Tlačítko Nahoru vyberte hodnotu clony a potom hodnotu nastavte ovladačem Ovladač.
 4. Vyfotografujte snímek.

  • Expozice bude pokračovat, dokud budete držet úplně stisknuté tlačítko spouště.
  • Na obrazovce se zobrazí uplynulá doba expozice.

Upozornění

 • Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj ostrého umělého osvětlení. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
 • Při dlouhých expozicích vzniká na snímku více šumu než obvykle.
 • Po nastavení možnosti automatické ISO se nastaví citlivost ISO 400 ().

Poznámka

 • Šum vzniklý dlouhými expozicemi můžete omezit nastavením funkce [Snímání: Potlač. šumu dlouhé expozice] ().
 • S expozicemi režimu Bulb doporučujeme použití stativu.
 • Pro dlouhé expozice můžete také použít dálkovou spoušť RS-60E3 (prodává se samostatně, ).
 • Pro expozice režimu Bulb můžete také využít bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 (prodává se samostatně, ). Po stisknutí uvolňovacího tlačítka (tlačítko pro přenos) na dálkovém ovladači dojde ihned nebo po uplynutí 2 sekund k zahájení dlouhé expozice. Opětovným stisknutím daného tlačítka ji ukončíte.