Registrování nastavení více připojení

Můžete registrovat až 10 různých nastavení připojení k funkci bezdrátové komunikace.

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

  2. Vyberte možnost.

Poznámka