Nastavení Bluetooth

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Bluetooth nastav.].

 2. Vyberte možnost.

  • Bluetooth

   Pokud nepoužijete funkci Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].

  • Kontrola inform. o připojení

   Můžete zkontrolovat stav komunikace a název spárovaného zařízení.

  • Adresa Bluetooth

   Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.