Informace o této příručce

Ikony v této příručce

Ovladač Označuje ovladač.
Tlačítko Nahoru
Tlačítko Dolů
Tlačítko Doleva
Tlačítko Doprava
Označuje směr stisknutí navigačních tlačítek ().
Ovládací kroužek Označuje ovládací kroužek objektivu.
Rychlé ovládání / Nastavení Označuje tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
Dálkový* Znázorňuje dobu trvání (v * sekundách) operace vámi stisknutého tlačítka, počítá se čas od uvolnění tlačítka.
  • Kromě výše uvedených se v této příručce při popisu příslušných funkcí používají také ikony a symboly uvedené na tlačítkách fotoaparátu a zobrazené na obrazovce.
napravo od názvů označuje funkce dostupné pouze v režimech Kreativní zóny (P, Tv, Av nebo M).
Odkaz Odkazy na stránky se souvisejícími tématy.
Upozornění

Varování umožňující předejít potížím při fotografování.

Doplňkové informace

Doplňkové informace.

Doporučení Tipy nebo rada pro vytvoření dokonalejších fotografií.
Odstraňování problémů Pokyny k odstraňování problémů.

Základní předpoklady pro pokyny k obsluze a vzorové fotografie

  • Než začnete postupovat podle pokynů, zajistěte, aby byl vypínač napájení nastaven do polohy Zapnutí ().
  • Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení nabídek a uživatelské funkce jsou nastaveny výchozí hodnoty.
  • Ilustrace v této příručce zobrazují jako příklad fotoaparát s nasazeným objektivem RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM.
  • Ukázkové fotografie zobrazené na fotoaparátu a použité v této příručce jsou určeny pouze k naučným účelům.
  • Při popisování činností s objektivy typu EF a EF-S se předpokládá použití upevňovacího adaptéru.