Tv: Priorita závěrky AE

V tomto režimu nastavujete rychlost závěrky a fotoaparát automaticky nastaví hodnotu clony, aby byla zajištěna standardní expozice vyhovující jasu objektu. Vyšší rychlost závěrky může „zmrazit“ akci pohybujícího se objektu. Nižší rychlost závěrky může vytvořit efekt rozostření, který umocňuje dojem pohybu.

Tv znamená předvolbu času (Time value).

Rozmazaný pohyb

(pomalá rychlost závěrky: 1/30 s)

Zmrazený pohyb

(vysoká rychlost závěrky: 1/2000 s)

 1. Přesuňte volič režimů do polohy Tv.

 2. Nastavte požadovanou rychlost závěrky.

  • Nastavte ji otáčením ovladače Ovladač.
 3. Zaostřete na objekt.

  • Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
 4. Zkontrolujte zobrazené hodnoty a vyfotografujte snímek.

  • Dokud hodnota clony nebliká, bude dosažena standardní expozice.

Upozornění

 • Jestliže bliká hodnota maximální clony, značí to podexpozici.

  Otáčením ovladače Ovladač nastavujte nižší rychlost závěrky, dokud hodnota clony nepřestane blikat, nebo nastavte vyšší citlivost ISO.

 • Jestliže bliká hodnota nejvyššího clonového čísla, značí to přeexpozici.

  Otáčením ovladače Ovladač nastavujte vyšší rychlost závěrky, dokud hodnota clony nepřestane blikat, nebo nastavte nižší citlivost ISO.

Poznámka

 • Zobrazená hodnota rychlosti závěrky

 • Pro rychlosti závěrky nižší než 1/4 s se zobrazení změní z formátu jmenovatele na ". Údaj 0"5 například znamená 0,5 s a údaj 15" znamená 15 s.