Výkon zobrazení

Můžete vybrat výkonnostní parametr, který se má upřednostnit při záznamu obrazovky displeje pro fotografie.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Způsob zobrazení].

 2. Vyberte možnost.

  • Úsp. energie

   Zobrazení obrazovky snižuje spotřebu energie.

  • Plynulý

   I rychle se pohybující objekty se zobrazí plynule.