Základní operace

Držení fotoaparátu

Chcete-li získat ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste minimalizovali jeho rozhýbání.

 • (1) Horizontální snímání
 • (2) Vertikální snímání
 1. Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
 2. Levou rukou držte zespodu objektiv.
 3. Dotýkejte se lehce pravým ukazováčkem tlačítka spouště.
 4. Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
 5. K dosažení stabilního postoje je potřebné nakročit jednou nohou nepatrně před druhou nohu.
 6. Fotoaparát přitiskněte k obličeji a dívejte se přes hledáček.

Tlačítko spouště

Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze jej namáčknout napůl. Poté je možné tlačítko spouště stisknout úplně.

Stisknutí do poloviny

Dojde k aktivaci automatického zaostřování a systému automatické expozice, který nastaví rychlost závěrky a hodnotu clony.

Nastavení expozice (rychlost závěrky a hodnota clony) se zobrazí na obrazovce nebo v hledáčku po dobu 8 s (časovač měření / Časovač 8 s).

Úplné stisknutí

Dojde k uvolnění závěrky a vyfotografování snímku.

 • Zamezení rozhýbání fotoaparátu

  Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání snímků. Chcete-li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující pokyny:

  • Uchopte fotoaparát a stabilizujte jej způsobem uvedeným na Držení fotoaparátu.
  • Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny, poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.

Poznámka

 • Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího stisknutí do poloviny nebo stisknete tlačítko spouště do poloviny a bezprostředně poté je stisknete úplně, vyfotografuje fotoaparát snímek až po určitém okamžiku.
 • Stisknutím tlačítka spouště do poloviny lze přejít zpět do stavu připravenosti k fotografování i během zobrazení nabídky nebo přehrávání snímků.

Ovladač Ovladač

Při otáčení ovladačem Ovladač sledujte obrazovku.

 • Pomocí tohoto ovladače lze nastavit rychlost závěrky, hodnotu clony a další možnosti.

Ovládací kroužek Ovládací kroužek

Kompenzaci expozice lze nastavit otáčením ovládacího kroužku RF objektivu při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v režimu P, Tv, Av nebo M.

Upozornění

 • Při použití objektivů, které mají zaostřovací i ovládací kroužek, ale nemají přepínač, kterým by se tyto funkce přepínaly, musí být nastavena funkce [Snímání: Ostřící/ovládací kroužek] ().
 • Ovládací kroužek upevňovacího adaptéru ovládacího kroužku EF-EOS R nemá vliv.

INFO Tlačítko informací

Každým stisknutím tlačítka INFO se změní zobrazované informace.

Následující ukázkové obrazovky jsou pro statické fotografie.

V režimech základní zóny se obrazovka u (5) nezobrazuje.