Režim Panning

V režimu panning můžete nastavit rozmazání pozadí pro navození dojmu pohybu.

Nasaďte objektiv podporující režim [] (Panning) pro redukci rozmazání objektu tak, aby objekt zůstal ostrý a jasný.

Doporučení Tipy k snímání

 • Otáčejte fotoaparátem za pohybujícím se objektem.

  Při fotografování plynule otáčejte fotoaparátem a sledujte pohybující se objekt. Nastavte AF bod na část pohybujícího se objektu, který chcete zaměřit, a stiskněte tlačítko spouště do poloviny. Poté začněte otáčet fotoaparátem spolu s pohybujícím se objektem a v okamžiku, kdy chcete pořídit snímek, zcela stiskněte tlačítko spouště. Poté pokračujte ve sledování objektu fotoaparátem.

 • Nastavte úroveň rozmazání pohybu na pozadí.

  Pomocí možnosti [Efekt] můžete nastavit úroveň rozmazání pohybu na pozadí. Při nižší rychlosti závěrky a pro větší rozmazání pohybu na pozadí kolem objektu nastavte možnost [Efekt: max]. Pokud dochází k přílišnému rozmazání objektu, snižte jej nastavením možnosti [Efekt] na [Efekt: střed] nebo [Efekt: min].

Upozornění

 • Na snímcích může být viditelný prach, protože je snazší provést zaclonění. Zvažte, zda by nebylo dobré před fotografováním získat data pro odstranění prachu. ()
 • Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s režimem [] naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
 • Rychlosti závěrky jsou spíše pomalejší. Z tohoto důvodu je režim Panning obecně nevhodný s výjimkou panoramatického snímání.
 • Výchozí nastavení je [Pomalé kontinuální snímání].
 • Fotografování s bleskem není k dispozici.
 • Přestože je pro snímky pořízené objektivy podporujícími režim [] použita funkce IS teleobjektivu, tento efekt se nezobrazuje na obrazovce během snímání. (Funkce IS a korekce rozmazání objektu se aktivují při snímání, bez ohledu na nastavení funkce IS objektivu.)
 • U objektivů, které nepodporují režim [], se rozmazání objektu neredukuje, ale dojde k automatickému nastavení rychlosti závěrky s cílem dodržet nastavení [Efekt].
 • Pokud snímání probíhá přímo pod jasným světlem (ve slunných letních dnech), nebo pokud fotografujete pomalu se pohybující objekty, nemusí dojít k uplatnění vámi nastavené úrovně efektu panning.
 • Následující objekty nebo podmínky snímání mohou zabraňovat vhodné korekci rozmazání objektu s objektivem podporujícím režim [].

  • Objekty s velmi nízkým kontrastem.
  • Objekty fotografované při nedostatku světla.
  • Objekty v silném protisvětle nebo odrážející světlo.
  • Objekty s opakujícími se vzory.
  • Objekty s menším množstvím vzorů nebo s jednotvárnými vzory.
  • Objekty s odrazy (jako jsou obrazy odrážející se ve skle).
  • Objekty menší než rámeček zóny AF.
  • Více objektů pohybujících se v rámečku zóny AF.
  • Objekty pohybující se nepravidelným směrem nebo měnící se rychlostí.
  • Objekty, které se někdy pohybují nekonzistentně (třeba běžci, kteří se při běhu hýbají nahoru a dolů).
  • Objekty s výraznými změnami rychlosti (například s velkou změnou po počátečním pohybu nebo v případě pohybu po určité rychlostní křivce).
  • Pokud fotoaparátem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu.
  • Pokud pohyb fotoaparátu neodpovídá pohybu objektu.
  • V případě dlouhé ohniskové vzdálenosti objektivu.