Bezpečnostní opatření funkce bezdrátové komunikace

Když se přenosová rychlost sníží, dojde ke ztrátě spojení nebo při používání funkcí bezdrátové komunikace nastanou jiné potíže, vyzkoušejte následující kroky.

Vzdálenost mezi fotoaparátem a smartphonem

Pokud je fotoaparát příliš daleko od smartphonu, Wi-Fi připojení nemusí být navázáno, i když je možné připojení Bluetooth. V tomto případě přibližte fotoaparát a smartphone blíže k sobě a pak navažte Wi-Fi připojení.

Místo instalace antény přístupového bodu

  • Při použití v budově umístěte zařízení do místnosti, v které používáte fotoaparát.
  • Nainstalujte zařízení tak, aby se mezi zařízením a fotoaparátem nenacházeli lidé ani žádné předměty.

Blízká elektronická zařízení

Pokud přenosová rychlost Wi-Fi poklesne působením následujících elektronických zařízení, přestaňte je používat nebo je přesuňte dále od zařízení pro přenos komunikace.

  • Fotoaparát komunikuje prostřednictvím Wi-Fi pomocí standardu IEEE 802.11b/g/n pomocí rádiových vln v pásmu 2,4 GHz. Z tohoto důvodu poklesne přenosová rychlost v síti Wi-Fi, pokud v okolí používají stejné frekvenční pásmo zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, mikrofony, smartphony, jiné fotoaparáty nebo podobná zařízení.

Bezpečnostní opatření při používání více fotoaparátů

  • Pokud k jednomu přístupovému bodu připojujete více fotoaparátů pomocí Wi-Fi, dbejte, aby měly odlišné IP adresy.
  • Jestliže je k jednomu přístupovému bodu připojeno přes Wi-Fi více fotoaparátů, přenosová rychlost se sníží.
  • Pokud používáte více přístupových bodů se standardem IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), mezi jednotlivými kanály sítě Wi-Fi ponechejte odstup pěti kanálů, aby bylo omezeno rušení rádiových vln. Použijte například kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 nebo kanály 3 a 8.