Fotografování s blesky Speedlite

Blesky Speedlite řady EL/EX pro fotoaparáty EOS

Fotoaparát podporuje fotografování s bleskem s použitím všech funkcí řady EL/EX blesků Speedlite (prodávají se samostatně).

Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití blesku Speedlite řady EL/EX.

Upozornění

  • Blesky Speedlite nebudou pomocné světlo AF emitovat přerušovaně.

Jiné blesky Canon Speedlite než řady EL/EX

  • Blesky Speedlite řady EZ/E/EG/ML/TL nastavené do automatického zábleskového režimu A-TTL nebo TTL lze provozovat pouze na plný výkon.

    Před fotografováním nastavte režim fotografování M nebo Av a upravte hodnotu clony.

  • Při použití blesku Speedlite vybaveného režimem manuálního blesku fotografujte v tomto režimu.

Použití zábleskových jednotek jiného výrobce

Rychlost synchronizace

Fotoaparát lze synchronizovat s kompaktními zábleskovými jednotkami jiných výrobců při rychlosti až do 1/250 s. Při použití velkých studiových zábleskových jednotek trvá záblesk déle než při použití kompaktní zábleskové jednotky. Doba trvání záblesku se liší v závislosti na modelu. Před fotografováním nezapomeňte zkontrolovat řádné provedení synchronizace blesku pořízením zkušebního snímku při rychlosti synchronizace přibližně 1/60 s až 1/30 s.

Upozornění

  • Před nasazením externí zábleskové jednotky ručně zavřete vestavěný blesk.
  • Pokud je fotoaparát použit se zábleskovou jednotkou nebo příslušenstvím určenými pro fotoaparáty jiné značky, nemusí fotoaparát fungovat správně a může dojít k jeho poruše.
  • Do sáněk pro příslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové externí zábleskové jednotky. Nemusely by emitovat záblesk.