Prezentace

Snímky uložené na kartě můžete přehrávat jako automatickou prezentaci.

 1. Zadejte snímky, které chcete přehrát.

  • Chcete-li přehrát všechny snímky na kartě, vraťte se ke kroku 2.
  • Chcete-li zadat snímky, které se mají při prezentaci přehrát, vyfiltrujte je pomocí funkce [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] ().
 2. Vyberte možnost [Přehrávání: Prezentace].

 3. Nastavte možnosti přehrávání.

  • Vyberte možnost [Nastavit].
  • Nastavte položky [Doba zobrazení], [Opakovat], (opakované přehrávání) a [Přechodový efekt] (efekt při změně snímků) pro fotografie.
  • Chcete-li přehrávat hudbu na pozadí, vyberte hudbu pomocí položky [Hudba na pozadí] ().
  • Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko MENU.

  Doba zobrazení

  Opakovat

  Přechodový efekt

  Hudba na pozadí

 4. Spusťte prezentaci.

  • Vyberte možnost [Start].
  • Zobrazí se hlášení [Načítání snímku...] a prezentace se spustí.
 5. Ukončete prezentaci.

  • Chcete-li prezentaci ukončit a vrátit se na obrazovku nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka

 • Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Během pozastavení se na obrazovce vlevo nahoře zobrazí ikona [Pozastavit]. Opětovným stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení prezentaci znovu spustíte.
 • Během automatického přehrávání fotografií můžete stisknutím tlačítka INFO přepnout formát zobrazení ().
 • Hlasitost lze během přehrávání filmů upravit pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů.
 • V průběhu automatického přehrávání nebo při pozastavení přehrávání můžete stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava zobrazit další snímky.
 • Během automatického přehrávání nebude účinná funkce automatického vypnutí napájení.
 • Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.

Výběr hudby na pozadí

Prezentace lze přehrávat s hudbou na pozadí, jakmile nakopírujete příslušnou hudbu na kartu pomocí aplikace EOS Utility (software EOS).

 1. Vyberte možnost [Hudba na pozadí].

  • Nastavte [Hudba na pozadí] na [Zap].
 2. Vyberte hudbu na pozadí.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte hudbu a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Pokud je vybrána [Prezentace], můžete vybrat více skladeb.
 3. Poslechněte si ukázku.

  • Ukázku si můžete poslechnout po stisknutí tlačítka INFO.
  • Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů upravte hlasitost. Přehrávání zastavíte dalším stisknutím tlačítka INFO.
  • Chcete-li hudbu odstranit, vyberte ji stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů a poté stiskněte tlačítko Volba AF bodu.

Poznámka

 • Pokyny ke kopírování hudby na pozadí na karty naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.