Kvalita filmového záznamu

Velikost záznamu, snímkovou frekvenci a metodu komprese můžete nastavit v nabídce [Snímání: Kval. film. zázn.]. Film bude zaznamenán jako soubor MP4.

Vezměte na vědomí, že snímková frekvence se automaticky aktualizuje, aby odpovídala nastavení [Nastavení: Videosystém] ().

Velikost filmového záznamu

 • [4K] 3840×2160

  Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.

 • [Full HD] 1920×1080

  Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition). Poměr stran obrazu je 16:9.

 • [HD] 1280×720

  Film se zaznamená v kvalitě HD (High-Definition). Poměr stran obrazu je 16:9.

Upozornění

 • Pokud změníte nastavení [Nastavení: Videosystém], znovu nastavte také [: Velik.film.zázn.].
 • Normální přehrávání filmů v rozlišení 4K a Full HD59,94 sn./s/50,00 sn./s nemusí být možné na jiných zařízeních, protože přehrávání je náročné na zpracování.
 • Zdánlivé rozlišení a šum se liší podle kvality filmového záznamu a nastavení pro použitý objektiv.

Poznámka

 • Filmy nelze zaznamenávat v kvalitě VGA.

Záznam filmu v kvalitě 4K

 • Záznam 4K filmů vyžaduje stabilní kartu s vysokou rychlostí zápisu. Podrobné informace naleznete v části Karty, na které lze zaznamenat filmy.
 • Záznam filmů v rozlišení 4K významně zvyšuje zatížení. V porovnání s normálním snímáním filmů se může rychleji nebo výrazněji zvýšit teplota fotoaparátu. Pokud se během záznamu filmu zobrazí červená ikona [Červené varování před teplotou], karta může být horká, a proto zastavte snímání filmu, a než kartu vyjmete, nechte fotoaparát vychladnout. (Nevyjímejte kartu ihned.)
 • Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli požadovaný snímek a uložit jej na kartu jako snímek JPEG ().

Upozornění

 • Při záznamu filmů ve 4K se k ostření používá detekce kontrastu. Zaostřování může trvat déle než při nahrávání filmů HD nebo Full HD.

Snímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)

 • [59,94 sn./s] 59,94 sn./s / [29,97 sn./s] 29,97 sn./s / [23,98 sn./s] 23,98 sn./s

  Nastavte pro oblasti používající televizní systém NTSC, jako je Severní Amerika, Japonsko, Jižní Korea a Mexiko.

 • [50,00 sn./s] 50,00 sn./s/[25,00 sn./s] 25,00 sn./s

  Nastavte pro oblasti používající televizní systém PAL, jako je Evropa, Rusko, Čína a Austrálie.

Metoda komprese

 • [IPB (Standardní)] IPB (Standardní)

  Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně.

 • [ALL-I (pouze I)] ALL-I (pro editaci/pouze I)

  Pro záznam časosběrného filmu se použije komprese ALL-I (). Snímky jsou při záznamu komprimovány po jednom. Velikost souboru je sice větší než u metody IPB (standardní), ale filmy jsou více vhodné pro případné úpravy.

Formát filmového záznamu

 • [MP4] MP4

  Všechny filmy, které zaznamenáte fotoaparátem, jsou zaznamenány jako videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru: „.MP4“).

Karty, na které lze zaznamenat filmy

Viz Rychlostní požadavky karty (záznam filmu) [rychlost čtení/zápisu], kde naleznete podrobnosti o kartách, na které lze zaznamenávat při každé úrovni kvality filmového záznamu.

Vyzkoušejte karty zaznamenáním několika filmů, abyste se ujistili, že mohou zaznamenávat správně ve zvolené velikosti ().

Upozornění

 • Před nahráváním filmů v rozlišení 4K naformátujte karty ().
 • Pokud k záznamu filmů použijete kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film uložený na kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
 • Při záznamu filmů používejte vysoce výkonné karty s rychlostí zápisu dostatečně vyšší než bitový tok.
 • Pokud nelze filmy správně zaznamenat, naformátujte kartu a zkuste to znovu. Pokud formátování nevyřešilo problém, vyhledejte si další informace na webu výrobce karty apod.

Poznámka

 • Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu ().
 • Informace o rychlostech zápisu a čtení karty naleznete na webu výrobce příslušné karty apod.

Vysoká snímková frekvence

HD Filmy můžete nahrávat při vysokorychlostním snímání 119,88 sn./s nebo 100,00 sn./s tak, že nastavíte [Vysokorych. sním.] v části [Snímání: Kval. film. zázn.] na hodnotu [Povolit]. To je ideální pro záznam filmů, které budou přehrávány zpomaleně.

Maximální doba záznamu jednoho filmu je 7 minut 29 sekund.

 • Filmy se zaznamenávají v kvalitě HD119,9 sn./sIPB (Standardní) nebo HD100,0 sn./sIPB (Standardní).
 • U filmů s vysokorychlostním snímáním se nezaznamenává zvuk.
 • Protože jsou filmy s vysokorychlostním snímáním zaznamenány jako videosoubory s frekvencí 29,97/25,00 sn./s, jsou přehrávány 4x zpomaleně.

Upozornění

 • Pokud vrátíte hodnotu tohoto nastavení na [Zakázat], zkontrolujte nastavení [Velik.film.zázn.].
 • Obrazovka může během záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem mihotat.
 • Při zahájení nebo zastavení záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním se film na okamžik neaktualizuje a snímek se dočasně zastaví. Nezapomeňte na tuto skutečnost při záznamu filmů na externí zařízení přes rozhraní HDMI.
 • Snímkové frekvence filmu zobrazené na obrazovce při záznamu filmů s vysokorychlostním snímáním neodpovídají snímkové frekvenci zaznamenaného filmu.
 • Nezaznamená se zvuk.
 • Je zakázané Servo AF při záznamu filmu a digitální IS při filmování.
 • Při záznamu filmu s vysokou snímkovou frekvencí se neprovádí AF.

Videosoubory větší než 4 GB

I když zaznamenáte film o velikosti přesahující 4 GB, můžete pokračovat v záznamu bez přerušení.

 • Použití karet SD/SDHC naformátovaných ve fotoaparátu

  Když se pomocí fotoaparátu formátují karty SD/SDHC, použije se formátování FAT32.

  Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32 zaznamenáváte film a velikost souboru překročí 4 GB, vytvoří se automaticky nový videosoubor.

  Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory samostatně. Videosoubory se nepřehrají automaticky jeden po druhém. Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.

 • Použití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu

  Když se pomocí fotoaparátu formátují karty SDXC, použije se formátování exFAT.

  Při použití karty naformátované pomocí souborového systému exFAT se film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více souborů), i když velikost souboru při záznamu filmu překročí 4 GB.

Upozornění

 • Při importu videosouborů přesahujících 4 GB do počítače použijte nástroj EOS Utility nebo čtečku karet (). Uložit videosoubory překračující délku 4 GB nemusí být možné, pokud se o to pokusíte s použitím standardních funkcí operačního systému počítače.

Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu

Podrobnosti o velikostech souboru a době záznamu dostupné při každé velikosti filmového záznamu najdete v části Odhadovaná doba záznamu a přenosová rychlost filmu nebo velikost souboru.

Maximální doba záznamu filmu

 • Při záznamu filmů 4K/Full HD/HD

  Maximální doba záznamu jednoho filmu je 29 min. 59 s. Jakmile se dosáhne doba 29 min. 59 s, snímání se automaticky zastaví. Záznam filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).

 • Záznam filmů s vysokorychlostním snímáním

  Maximální doba záznamu jednoho filmu je 7 min. 29 s. Jakmile se dosáhne doba 7 min. 29 s, snímání se automaticky zastaví. Záznam vysokorychlostního filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).