Nastavení vyvážení bílé

Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly žádný barevný nádech. Správného vyvážení bílé lze obvykle dosáhnout pomocí nastavení Automaticky [] (Priorita prostředí) nebo [] (Priorita bílé). Pokud nelze pomocí nastavení Automaticky dosáhnout přirozených barev, můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete vyvážení bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý předmět.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Vyvážení bílé].

 2. Vyberte možnost.

(Přibližně)
Displej Režim Barevná teplota (K: kelvinů)
Auto: Priorita prostř. 3000 až 7000
Auto: Priorita bílé
Denní světlo 5200
Stín 7000
Zataženo, soumrak, západ slunce 6000
Wolfram. světlo 3200
Bílé zářivkové světlo 4000
Blesk Automatické nastavení*
Uživ. nastavení 2000 až 10000
Barevná teplota Barevná teplota 2500 až 10000

Lze použít s blesky Speedlite vybavenými funkcí pro přenos barevné teploty. V opačném případě bude pevně nastavena barevná teplota přibližně 6000K.

Vyvážení bílé

Lidské oko se přizpůsobí změnám v osvětlení, takže bílé předměty vypadají bílé za všech druhů osvětlení. Digitální fotoaparáty určují bílou podle teploty barvy osvětlení a na základě toho, využívaná zpracování snímku k dosažení barevné teploty, které vypadají přirozeně na vašich snímcích.

[] Automatické vyvážení bílé

Pomocí nastavení [Automatické vyvážení bílé] můžete mírně zvýšit intenzitu nádechu teplé barvy při pořizování snímků scény osvícené wolframovým světlem.

Pokud vyberete nastavení [Auto: priorita bílé], můžete snížit intenzitu nádechu teplé barvy snímku.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Vyvážení bílé].

 2. Vyberte možnost [Automatické vyvážení bílé].

  • Po výběru možnosti [Automatické vyvážení bílé] stiskněte tlačítko INFO.
 3. Vyberte možnost.

Upozornění

 • Bezpečnostní opatření při nastavení na možnost [Auto: priorita bílé]

 • Nádech teplé barvy objektů může vypadat vybledlý.
 • Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
 • Při použití blesku bude tón barvy stejný jako v případě [Automatické vyvážení bílé].

[] Uživatelské nastavení vyvážení bílé

U uživatelského nastavení vyvážení bílé můžete ručně nastavit vyvážení bílé pro konkrétní zdroj světla místa fotografování. Provádějte tento postup pod zdrojem světla na místě aktuálního fotografování.

 1. Vyfotografujte bílý předmět.

  • Zaměřte fotoaparát na jednobarevný bílý předmět, aby bílá barva vyplnila obrazovku.
  • Zaostřete ručně a pořiďte snímek se standardní expozicí nastavenou pro bílý předmět.
  • Můžete použít jakékoli nastavení vyvážení bílé.
 2. Vyberte možnost [Snímání: Uživatel. nastavení WB].

 3. Importujte údaje o vyvážení bílé.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte snímek vyfotografovaný v kroku 1 a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

   Výběrem položky [OK] importujte data.

 4. Vyberte možnost [Snímání: Vyvážení bílé].

 5. Vyberte možnost [Uživatelské nastavení].

Upozornění

 • Pokud se expozice dosažená v kroku 1 značně liší od standardní expozice, nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
 • Nelze vybrat tyto snímky: Snímky pořízené s možností Picture Style nastavenou na [Černobílý], snímky s použitím kreativního filtru před snímáním nebo po něm, ořezané snímky nebo snímky pořízené jiným fotoaparátem.
 • Mohou se zobrazit i snímky, které nelze použít v daném nastavení.

Poznámka

 • Místo snímání bílého předmětu můžete také snímat šedou kartu nebo tabulku se standardní 18% šedou (volně prodejné).

[] Barevná teplota

 1. Vyberte možnost [Snímání: Vyvážení bílé].

 2. Nastavte barevnou teplotu.

  • Vyberte možnost [Barevná teplota].
  • Otáčením ovladače Ovladač nastavte požadovanou barevnou teplotu a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Barevnou teplotu lze nastavit v rozmezí přibližně 2500K až 10000K v krocích po 100K.

Upozornění

 • Při zadávání barevné teploty pro umělý zdroj světla nastavte podle potřeby korekci vyvážení bílé (posun k purpurové nebo zelené).
 • Při nastavení možnosti [Barevná teplota] na hodnotu naměřenou pomocí komerčně dostupného měřidla barevné teploty proveďte předem pár zkušebních snímků a upravte nastavení dle potřeby ke kompenzaci rozdílů mezi měřidlem barevné teploty a fotoaparátem.