Nastavení citlivosti ISO pro fotografie

Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak, aby odpovídala intenzitě okolního osvětlení.

V režimech základní zóny se citlivost ISO nastaví automaticky.

Podrobnosti o citlivosti ISO při záznamu filmu jsou uvedeny v části Citlivost ISO při záznamu filmu.

 1. Stiskněte tlačítko Tlačítko Doleva.

 2. Nastavte citlivost ISO.

  • Nastavení proveďte stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava.
  • Citlivost ISO lze nastavit v rámci ISO 100–12800 v krocích po 1/3 EV.
  • Se zvolenou možností [AUTO] se citlivost ISO nastavuje automaticky. Chcete-li citlivost nastavit na [AUTO], můžete také stisknout tlačítko INFO.
  • Pokud je zvolena možnost [AUTO], stisknutím tlačítka spouště do poloviny se zobrazí aktuálně nastavená citlivost ISO.
  • Chcete-li zadat [AUTO] při nastavení [Citlivost ISO] v [Snímání: Nastavení citlivosti ISO] (viz výše), stiskněte tlačítko INFO.

Přehled citlivosti ISO

 • Nízké citlivosti ISO snižují při některých podmínkách snímání šum snímků, ale mohou zvýšit riziko rozhýbání fotoaparátu/objektu nebo zmenšit ostře zachycenou oblast (menší hloubka ostrosti).
 • Vysoké citlivosti ISO umožňují snímání s velmi slabým osvětlením, větší zaostřené oblasti (větší hloubka ostrosti) a větší dosah blesku, ale mohou zvýšit šum snímků.

Poznámka

 • Lze také nastavit na obrazovce [Citlivost ISO] v nabídce [Snímání: Nastavení citlivosti ISO].
 • Chcete-li jako dostupnou možnost přidat [H] (odpovídá ISO 25600), nastavte [Rozšíření ISO] na [1:Povolit] v nabídce [Nastavení: Uživatel. funkce (C.Fn)] ().

Upozornění

 • Při nastavení [Snímání: Priorita vysokých jasů] na [Povolit] nebo [Vylepšeno] nelze vybrat ISO 100/125/160 nebo [H] (odpovídá citlivosti ISO 25600) ().
 • Pokud snímáte při vysokých teplotách, můžou snímky vypadat zrnitější. Při dlouhých expozicích se na snímcích také můžou objevit nepravidelné barvy.
 • Při vysokých citlivostech ISO může být vidět šum snímku (například světelné body či pruhy) a nepravidelné barvy.
 • Na objektech zachycených na krátkou vzdálenost při vysokých citlivostech ISO může dojít k přeexponování.
 • Při fotografování v podmínkách, které vytvářejí mimořádné množství šumu, jako je kombinace vysoké citlivosti ISO, vysoké teploty a dlouhé expozice, se snímky nemusí zaznamenat správně.
 • Šum snímku (například světelné body či pruhy) a nepravidelné barvy se mohou v rozsahu H (odpovídá citlivosti ISO 25600) zvětšit a zdánlivé rozlišení snížit, protože se jedná o rozšířenou citlivost ISO.

Maximální citlivost ISO [AUTO]

V případě automatické citlivosti ISO můžete nastavit limit maximální citlivosti ISO 400 až 12 800.

 1. Vyberte položku [Snímání: Nastavení citlivosti ISO].

 2. Vyberte možnost [Max pro auto].

  • Vyberte položku [Max pro auto] a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
 3. Vyberte citlivost ISO.

  • Vyberte citlivost ISO a následně stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.