Nastavení fotoalba

Můžete určit až 998 snímků pro tisk ve fotoalbu. Při použití softwaru EOS Utility (software EOS) k importu snímků do počítače se snímky určené pro fotoalbum zkopírují do vyhrazené složky. Tato funkce je užitečná pro online objednávání fotoalb.

Výběr jednotlivých snímků

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Nast. fotoalba].

 2. Vyberte možnost [Výběr snímků].

 3. Vyberte snímek, který chcete použít pro fotoalbum.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte snímek pro fotoalbum a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Chcete-li vybrat další snímky pro fotoalbum, opakujte krok 3.

Zadání rozsahu snímků pro fotoalbum

Při prohlížení snímků v Zobrazení indexu můžete zároveň určit rozsah (počáteční bod až koncový bod) snímků, které mají být určeny pro fotoalbum.

 1. Vyberte možnost [Více sn.].

  • Vyberte možnost [Více sn.] v nabídce [Přehrávání: Nast. fotoalba].
 2. Vyberte možnost [Vybrat rozsah].

 3. Určete rozsah snímků.

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Dále vyberte poslední snímek (koncový bod). Ke všem snímkům v rozsahu od prvního do posledního snímku se přidá symbol [Zaškrtnutí].

Určení všech snímků ve složce nebo na kartě

Pro fotoalbum můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.

 • Když vyberete možnost [Všechny snímky ve složce] nebo [Všechny snímky na kartě] v položce [Více sn.] pro nabídku [Přehrávání: Nast. fotoalba], vyberou se všechny snímky ve složce nebo na kartě pro fotoalbum.
 • Zrušení výběru provedete pomocí položky [Vymazat vše ve složce] nebo [Vymazat vše na kartě].
 • Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání snímků pomocí [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] () a vyberete možnost [Více sn.], zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.] a [Vymazat všechny nalezené snímky].

  • [Všech. nalez.sn.]: Pro fotoalbum jsou vybrány všechny snímky vyfiltrované podmínkami hledání.
  • [Vymazat všechny nalezené snímky]: Vymaže místo určení fotoalba všech vyfiltrovaných snímků.

Upozornění

 • Pro fotoalbum nelze vybrat snímky RAW a filmy. Upozorňujeme, že snímky RAW nebo filmy se pro album nevyberou, i když označíte všechny snímky pomocí možnosti [Více sn.].
 • Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení fotoalba u snímků s nastaveními fotoalba provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít k neúmyslnému přepsání všech nastavení fotoalba.