Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (režim IS)

Stabilizace obrazu objektivem snižuje rozhýbání fotoaparátu při fotografování. Pokud chcete aktivovat stabilizátor obrazu (IS) objektivu a používáte objektiv bez přepínače funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), nastavte [Režim IS] na [Zap] podle následujících pokynů. Vezměte na vědomí, že nastavení [Režim IS] se nezobrazí, pokud používáte objektiv s funkcí a přepínačem funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu). V takovém případě můžete nastavením přepínače funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu na hodnotu ON aktivovat stabilizaci objektivem.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Režim IS (stabiliz. obrazu)].

 2. Vyberte možnost [Režim IS].

  • [Vyp]

   Deaktivuje stabilizaci obrazu.

  • [Zap]

   Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno.

Upozornění

 • V některých případech nemusí zajistit dostatečnou stabilizaci pro jisté objektivy.

Poznámka