Režim V letadle

Funkce sítě Wi-Fi a Bluetooth můžete dočasně zakázat.

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Režim V letadle].

  2. Nastavte na [Zap].

    • Na obrazovce se zobrazí ikona [Režim V letadle].

Poznámka

  • V závislosti na nastavení displeje nemusí být ikona [Režim V letadle] zobrazena při fotografování, záznamu filmu nebo přehrávání. Pokud není zobrazena, opakovaně stiskněte tlačítko INFO, abyste přistoupili na zobrazení podrobných informací.