Obecná upozornění pro záznam filmů

Upozornění

 • Upozornění pro záznam filmů

 • Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj ostrého umělého osvětlení. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
 • Při záznamu objektů s jemnými detaily může dojít ke vzniku moaré a nesprávné reprodukce barev.
 • Pokud se během záznamu filmu změní citlivost ISO nebo hodnota závěrky a je nastavena možnost [Automatické vyvážení bílé] nebo [Auto: priorita bílé], může se změnit vyvážení bílé.
 • Při záznamu filmu s osvětlením zářivkou nebo diodami LED se obrazovka může mihotat.
 • Když během záznamu filmu při nedostatku světla použijete automatické zaostřování s objektivem USM, můžou se ve filmech zaznamenat vodorovné pruhy. Ke stejnému typu šumu může dojít, pokud zaostřujete ručně (MF) s určitými objektivy vybavenými kroužkem elektronického zaostřování.
 • Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme pořídit několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu, nestejnou úroveň zvuku nebo rozostření obrazu.
 • Malá hodnota clony může prodloužit nebo znemožnit přesné zaostření.
 • Provádění AF během záznamu filmu může způsobit následující problémy: významné dočasné rozostření obrazu, zaznamenání změn jasu filmu, dočasné zastavení záznamu filmu nebo zaznamenávání mechanických zvuků objektivu.
 • Zabraňte zakrytí vestavěných mikrofonů () prsty nebo jinými předměty.
 • Podle potřeby také Obecná bezpečnostní opatření pro fotografování.
 • Fotoaparát se může při záznamu filmů a současným připojením přes Wi-Fi zahřát. Použijte stativ nebo přijměte jiná opatření, abyste se vyvarovali ručního záznamu.
 • Červená varovná ikona [Červené varování před teplotou] před teplotou uvnitř fotoaparátu

 • Pokud se zvýší teplota uvnitř fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího záznamu filmů nebo vysoké teploty okolního prostředí, zobrazí se červená ikona [Červené varování před teplotou].
 • Červená ikona [Červené varování před teplotou] znamená, že záznam filmů brzy automaticky skončí. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat v záznamu až po snížení teploty uvnitř fotoaparátu. Proto vypněte napájení a nechte fotoaparát na nějakou dobu ochladit. Vezměte na vědomí, že doba, do které se záznam filmu automaticky zastaví při zobrazení červené ikony [Červené varování před teplotou], se liší v závislosti na podmínkách snímání.
 • Dlouhotrvající záznam filmu za vysoké teploty způsobí, že se červená ikona [Červené varování před teplotou] zobrazí dříve. Pokud neprovádíte záznam, vždy fotoaparát vypněte.
 • Záznam a kvalita snímku

 • Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do polohy ON, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Tato funkce spotřebovává energii napájení z baterie a může tak za některých podmínek snímání způsobit zkrácení celkové doby záznamu filmů. Pokud není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do polohy OFF.
 • Pokud se během záznamu filmu s automatickou expozicí změní jas, může se zdát, že se film na okamžik zastavil. V tomto případě nahrávejte filmy pomocí ruční expozice.
 • Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se světlá oblast jevit na obrazovce černá. Filmy se nahrávají téměř ve stejné podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce.
 • Kvalita snímku může být horší při záznamu filmů za kombinace podmínek jako je vysoká citlivost ISO, vysoké teploty, nízké rychlosti závěrky a nedostatek světla.
 • Záznam filmů po delší dobu může způsobit nárůst teploty uvnitř fotoaparátu a ovlivnit kvalitu snímku. Pokud neprobíhá záznam filmu, je-li to možné, vypněte fotoaparát.
 • Kvalita videa a zvuku zaznamenaných filmů může být horší na jiných zařízeních a přehrávání nemusí být možné, i když zařízení podporují formáty MP4.
 • Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu, může se během záznamu filmu zobrazit v pravé části obrazovky indikátor. Indikátor ukazuje, kolik dat ještě nebylo zapsáno na kartu (zbývající kapacita vnitřní vyrovnávací paměti), a zvyšuje se rychleji u pomalejších karet. Jestliže indikátor (1) dosáhne nejvyšší úrovně, záznam filmu se automaticky zastaví.

 • U karet s vysokou rychlostí zápisu se indikátor nezobrazí, nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste. Nejprve pořiďte několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta umožňuje dostatečně rychlý zápis.
 • Pokud indikátor zobrazí, že je karta plná, a dojde k automatickému ukončení záznamu filmu, nemusí se zvuk ke konci filmu zaznamenat správně.
 • Pokud je rychlost zápisu karty pomalá (z důvodu fragmentace) a zobrazí se indikátor, můžete rychlost zápisu zvýšit naformátováním karty.
 • Omezení zvuku

 • Upozorňujeme, že zvuku v záznamu filmu se týkají následující omezení.

  • Nezaznamená se zvuk pro přibližně dva poslední snímky.
  • Při přehrávání filmů v systému Windows může dojít k nepatrnému narušení synchronizace obrázku videa a zvuku.

Poznámka

 • Poznámky pro záznam filmů

 • Při každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
 • Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam v rozlišení 4K, Full HD nebo HD je přibližně 100 %.
 • Chcete-li zahájit nebo zastavit záznam filmu úplným stisknutím tlačítka spouště, nastavte [Plné zmáčknutí] pro funkci [Nastavení: Funkce tl. spouště pro filmy] na možnost [Spušt./zast.film.].
 • Vestavěný mikrofon () zaznamenává monofonní zvuk.
 • Místo vestavěného mikrofonu se použije externí mikrofon, je-li k dispozici.
 • Lze použít většinu externích mikrofonů kompatibilních s 3,5 mm minikonektory.
 • Přednastavení zaostření během záznamu filmu je dostupné pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí a dostupné od druhé poloviny roku 2011.
 • Pro filmy v rozlišení 4K, Full HD a HD se použije vzorkování barev YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor BT.709.