Resetování fotoaparátu

Výchozí hodnoty nastavení funkcí snímání a funkcí nabídek fotoaparátu je možné obnovit.

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Reset. aparát].

 2. Vyberte možnost.

  • Zákl. nastavení

   Obnoví výchozí nastavení pro funkce snímání fotoaparátu a nastavení nabídky.

  • Další nastavení

   Nastavení jednotlivě zvolených položek lze resetovat.

 3. Vymažte nastavení.

  • Na potvrzovací obrazovce vyberte tlačítko [OK].