Nabíjení baterie

 1. Sejměte ochranný kryt dodaný s baterií.

 2. Plně zasuňte baterii do nabíječky.

  • Při vyjímání baterie postupujte opačně.
 3. Nabijte baterii.

  • Vyklopte kolíky vidlice nabíječky dle vyobrazení a nabíječku zapojte do elektrické zásuvky.
  • Automaticky se zahájí nabíjení a indikátor nabíjení (1) se oranžově rozsvítí.
  • Po úplném nabití baterie se zeleně rozsvítí indikátor plného nabití (2).
  • K nabití vybité baterie je při pokojové teplotě (23 °C) vyžadována doba přibližně 2 h.

   Doba vyžadovaná k nabití baterie se bude značně lišit v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.

  • Z bezpečnostních důvodů trvá nabíjení baterie při nízkých teplotách (5 až 10 °C) déle (přibližně až 4 hodiny).
 • Po zakoupení není baterie plně nabitá.

  Před použitím baterii nabijte.

 • Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve.

  Nabitá baterie se bude postupně vybíjet i během skladování.

 • Po nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.

 • Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.

  Pokud je baterie ponechána ve fotoaparátu dlouhou dobu, je z ní stále odebírán malý proud, což vede k nadměrnému vybíjení a zkrácení životnosti baterie. Skladujte baterii s nasazeným ochranným krytem. Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se snížit její výkon.

 • Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.

  Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby připojte volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast. Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor. Mohlo by dojít k poškození nabíječky baterií.

 • Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla konce své životnosti.

  Zakupte novou baterii.

Upozornění

 • Po odpojení zástrčky napájecího kabelu nabíječky se po dobu přibližně 5 s nedotýkejte vidlice.
 • Dodaná nabíječka neumožňuje nabití jiné baterie, než je bateriový zdroj LP-E17.