Korekce odchylky objektivu

Vinětace, zkreslení obrazu a další potíže mohou být způsobeny optickými vlastnostmi objektivů. Fotoaparát dovede kompenzovat tyto jevy pomocí [Korekce odchylky objektivu].

 1. Vyberte možnost [Snímání: Korekce odchylky objektivu].

 2. Vyberte možnost.

 3. Vyberte možnost [Povolit].

  • Potvrďte, zda je zobrazen název nasazeného objektivu a zpráva [Data korekce dostupná] (kromě případu, kdy je nastavena [Korekce difrakce]).
  • Pokud se zobrazí možnost [Data korekce nedostupná] nebo ikona [Vinětace], projděte si část Digital Lens Optimizer.

Korekce vinětace

Vinětaci (tmavé rohy snímku) lze korigovat.

Upozornění

 • V závislosti na podmínkách snímání se může na obvodu snímku objevit šum.
 • Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce.

Poznámka

 • Velikost použité korekce bude nižší než maximální hodnota korekce, kterou lze použít v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
 • Vinětace se automaticky opravuje v režimech základní zóny, pokud jsou data korekce zaregistrována do fotoaparátu.

Korekce distorze

Distorzi (deformace snímku) lze korigovat.

Upozornění

 • Stanovením korekce distorze může dojít k jemné změně zorného úhlu. Výsledkem pak mohou být snímky, které jsou mírně oříznuté a mohou se zdát méně ostré.
 • Velikost oříznutí snímku se může lišit mezi fotografiemi a filmy.

Poznámka

 • S objektivy typu RF je v průběhu záznamu filmu podporována korekce distorze.

Digital Lens Optimizer

Korigovat lze různé odchylky způsobené optickými charakteristikami objektivu, spolu s difrakcí a ztrátou rozlišení.

Pokud funkce [Digital Lens Optimizer] zobrazuje zprávu [Data korekce nedostupná] nebo [Vinětace], můžete použít nástroj EOS Utility pro přidání dat korekce objektivu do fotoaparátu. Více informací naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.

Upozornění

 • V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit šum. Okraje snímku mohou být zvýrazněny. Nastavte ostrost stylu Picture Style nebo před snímáním dle potřeby nastavte možnost [Digital Lens Optimizer] na hodnotu [Zakázat].
 • Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce.
 • Při záznamu filmů se položka [Digital Lens Optimizer] nezobrazí. (Korekci nelze provést.)

Poznámka

 • Když aktivujete [Digital Lens Optimizer], opraví se chromatická vada i difrakce při snímání, i když tyto možnosti nebudou zobrazené.

Korekce chromatické vady

Chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu) lze korigovat.

Poznámka

 • Funkce [Korekce bar. odchylky] se nezobrazí, pokud je možnost [Digital Lens Optimizer] nastavena na hodnotu [Povolit].

Korekce difrakce

Difrakci (ztráta ostrosti způsobená clonou) lze korigovat.

Upozornění

 • V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit šum.
 • Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce.
 • Při záznamu filmů se položka [Korekce difrakce] nezobrazí. (Korekci nelze provést.)
 • Efekt korekce difrakce nelze zkontrolovat na obrazovce v době snímání.

Poznámka

 • Funkce [Korekce difrakce] se nezobrazí, pokud je možnost [Digital Lens Optimizer] nastavena na hodnotu [Povolit].

Upozornění

 • Obecná opatření týkající se korekce odchylky objektivu

 • Korekci odchylky objektivu nelze použít na stávající snímky JPEG.
 • Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme pro korekce nastavit možnost [Zakázat], přestože se zobrazí zpráva [Data korekce dostupná].
 • Zvětšení okrajů snímku může zobrazit části snímku, které se neuloží.
 • Úroveň korekce (s výjimkou korekce difrakce) je nižší u objektivů, které neposkytují informace o vzdálenosti.

Poznámka

 • Obecné poznámky týkající se korekce odchylky objektivu

 • Účinky korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na objektivu a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
 • Pokud je korekce obtížně rozlišitelná, doporučujeme zvětšení a kontrolu snímku po snímání.
 • Korekce se použijí, i když je připojen konvertor Life-Size Converter.
 • Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce, bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost [Zakázat] (kromě korekce difrakce).
 • V případě potřeby naleznete více informací také v příručce EOS Utility Návod k použití.