Zobrazení informací o snímku

Podrobnosti a obrazovky s informacemi zobrazené na displeji nebo v hledáčku při snímání je možné přizpůsobit.

Přizpůsobení informací na obrazovce

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Nast.inf. na obr.].

 3. Vyberte obrazovky.

  • Stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte obrazovky s informacemi, které se mají na fotoaparátu ukazovat.
  • U informací, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Obrazovku můžete upravit po stisknutí tlačítka INFO.
 4. Upravte obrazovku.

  • Stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte možnosti, které se mají na obrazovce s informacemi ukazovat.
  • U položek, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Přizpůsobení informací v hledáčku

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Nast. inf. v hled./ přepnutí].

 3. Vyberte obrazovky.

  • Stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte obrazovky s informacemi, které se mají zobrazit v hledáčku.
  • U informací, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li obrazovky upravit, když je vybrána obrazovka 2 nebo 3, stiskněte tlačítko INFO.
 4. Upravte obrazovku.

  • Stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte možnosti, které se mají na obrazovce s informacemi ukazovat v hledáčku.
  • U položek, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Svislé zobrazení v hledáčku

Můžete zvolit, jak se mají zobrazovat informace v hledáčku při svislém fotografování.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Svislé zobr.v hled.].

 3. Vyberte možnost.

  • Zap

   Informace se automaticky otočí, aby se snáz četly.

  • Vyp

   Informace se automaticky neotočí.

Mřížka

Na obrazovce a v hledáčku lze zobrazit mřížku.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Zobrazit rastr].

 3. Vyberte možnost.

Histogram

Můžete vybrat obsah a velikost zobrazení histogramu.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Histogram].

 3. Vyberte možnost.

  • Vyberte obsah ([Jas] nebo [RGB]) a velikost zobrazení ([Velké] nebo [Malé]).

Vymazání nastavení

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Resetovat].

 3. Vyberte možnost [OK].