Přezdívka

V případě potřeby můžete změnit přezdívku na fotoaparátu (zobrazenou na smartphonech a dalších fotoaparátech).

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Přezdívka].

  2. Zadejte text pomocí možnosti Použití virtuální klávesnice.

    • Po dokončení zadávání znaků stiskněte tlačítko MENU.