Činnost AF

Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování), které jsou vhodné pro podmínky snímání nebo fotografovaný objekt. V režimech základní zóny se optimální činnosti AF nastaví automaticky pro příslušný režim snímání.

 1. Otočte voličem režimů na Kreativní zónu.

 2. Nastavte režim zaostřování na Automatické zaostřování (AF).

  • Pro objektivy RF bez přepínače režimů zaostřování

   Nastavte [Snímání: Režim ostření] na [AF].

  • Pro objektivy RF s přepínačem režimů zaostřování

   Nastavte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy Automatické zaostřování (AF).

 3. Vyberte možnost [Snímání: Činnost AF].

 4. Vyberte možnost.

  • Stiskněte tlačítka Tlačítko DolevaTlačítko Doprava.

   : One-Shot AF

   : Servo AF

Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) pro statické objekty

Tento režim činnosti AF je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.

 • Jakmile je objekt zaostřen, bod zaostření AF zezelená a fotoaparát vydá zvukový signál. Jestliže zaostřit nelze, změní se barva AF bodu na oranžovou.
 • Zaostření zůstane uzamčeno, pokud podržíte tlačítko spouště napůl zmáčknuté, a umožní vám před pořízením snímku změnit kompozici snímku.
 • Podrobné informace o rychlosti kontinuálního snímání pro kontinuální snímání naleznete v části Režim řízení.

Poznámka

 • Je-li položka [Nastavení: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při dosažení zaostření zvuková signalizace.
 • Při používání objektivu, který podporuje elektronické ruční zaostřování si projděte část Elektronický MF objektivu.

Fotografování s blokováním zaostření

Při snímání s blokováním zaostření použijte Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) s pevným AF bodem a poté před dalším snímáním změňte kompozici snímku. Při stisknutí tlačítka spouště do poloviny pro zaostření je postup následující.

 1. Zaměřte pevný AF bod na objekt, který chcete zaostřit, a poté stiskněte tlačítko spouště do poloviny.

 2. Jakmile se zaostřený AF bod zbarví zeleně, nechte tlačítko spouště stisknuté do poloviny a změňte kompozici snímku.

 3. Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.

Průběžné automatické zaostřování (Servo AF) pro pohybující se objekty

Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohybující se objekty. Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny.

 • Jakmile je objekt zaostřený, bod zaostření AF zmodrá. Zvuková signalizace nezazní ani v případě, že došlo k zaostření.
 • Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
 • Podrobné informace o rychlosti kontinuálního snímání pro kontinuální snímání naleznete v části Režim řízení.

Upozornění

 • V závislosti na použitém objektivu, vzdálenosti od objektu a rychlosti objektu nemusí být fotoaparát schopen správně zaostřit.
 • Přiblížení během kontinuálního snímání může zrušit zaostření. Nejprve proveďte přiblížení a pak vytvořte kompozici a snímejte.

Pomocné světlo AF

Pomocné světlo AF (, ) může k usnadnění automatického zaostřování zablesknout po namáčknutí spouště při nedostatku světla nebo v podobných podmínkách.

 • S bleskem Speedlite nakonfigurujte nastavení podle potřeby na blesku Speedlite.

Upozornění

 • Je-li činnost AF nastavena na [Servo AF], blesk neemituje pomocné světlo AF.

Poznámka

 • Chcete-li zablokovat spouštění pomocného světla AF, nastavte [Snímání: Spuštění pomoc. světla AF] na [Zakázat].