Funkce a nastavení nabídek

 1. (1) Tlačítko INFO
 2. (2) Tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení
 3. (3) Obrazovka
 1. (4) Tlačítko MENU
 2. (5) Ovladač

Obrazovka nabídky

Záložky nabídky a zobrazené položky se liší podle režimu snímání.

Základní zóna

Záznam filmu

Kreativní zóna

 1. (1) Sekundární karty
 2. (2) Nastavení nabídky
 1. (3) Položky nabídky

Postup nastavení položek nabídky

Při nastavení na [Nastavení úrovně zobrazení: Zobrazení menu: S pokyny]

 1. Zobrazte hlavní záložky.

  • Když stisknete tlačítko MENU, zobrazí se hlavní záložky (1) a popis vybrané záložky.
 2. Vyberte hlavní záložku.

  • Otáčením ovladače Ovladač lze přepínat mezi hlavními záložkami.
  • Hlavní záložky můžete též přepínat stisknutím tlačítka INFO.
 3. Zobrazte obrazovku nabídky.

  • Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení zobrazte obrazovku nabídky.
  • Chcete-li se vrátit na obrazovku s hlavními záložkami, stiskněte tlačítko MENU.
 4. Vyberte sekundární záložku.

  • Sekundární záložku vyberte pomocí kláves Tlačítko DolevaTlačítko Doprava nebo otáčením ovladače Ovladač.
 5. Vyberte položku.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte některou položku a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
 6. Vyberte možnost.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů nebo Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte některou možnost. (Některé možnosti se vybírají pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů a jiné pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava.)
  • Aktuální nastavení je označeno modrou barvou.
 7. Nastavte možnost.

  • Nastavte ji stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Když změníte nastavení na jiné než výchozí, bude označené modře (dostupné pouze pro položky nabídky na záložce [Snímání]).
 8. Ukončete nastavení.

  • Dvojitým stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku a přejděte zpět do stavu, kdy je fotoaparát připraven k snímání.

Poznámka

 • Následující popis funkcí nabídky vychází z předpokladu, že je zobrazená obrazovka nabídky.
 • Operaci zrušíte stisknutím tlačítka MENU.

Při nastavení na [Nastavení úrovně zobrazení: Zobrazení menu: Standardní]

 1. Zobrazte obrazovku nabídky.

  • Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku nabídky.
 2. Vyberte příslušnou kartu.

  • Stisknutím tlačítka INFO lze přepínat mezi hlavními záložkami (1).
  • Sekundární záložku vyberte pomocí kláves Tlačítko DolevaTlačítko Doprava nebo otáčením ovladače Ovladač.
  • Poté jsou operace stejné jako při nastavení [Nastavení úrovně zobrazení: Zobrazení menu: S pokyny]. Podívejte se na část Při nastavení na [Nastavení úrovně zobrazení: Zobrazení menu: S pokyny], počínaje krokem 5.
  • Chcete-li nastavení ukončit, stiskněte jednou tlačítko MENU.

Ztmavené položky v nabídce

Příklad: Při nastavení na [Priorita vysokých jasů]

Ztmavené položky v nabídce nelze nastavit. Položka nabídky se zobrazí šedě, když je přepsána nastavením jiné funkce.

Chcete-li zjistit, o kterou aktuálně řídicí funkci se jedná, vyberte ztmavenou položku v nabídce a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

Ztmavenou položku v nabídce budete moci vybrat, až zrušíte nastavení aktuálně řídicí funkce.

Upozornění

 • Možná nebude možné zobrazit aktuálně řídicí funkci pro některé ztmavené položky nabídky.

Poznámka

 • Funkce nabídky můžete vynulovat do výchozích nastavení v nabídce [Zákl. nastavení] v části [Nastavení: Reset. aparát] ().