Datum/čas/pásmo

Po prvním zapnutí napájení nebo v případě vynulování data/času/pásma nejdřív nastavte časové pásmo podle následujícího postupu.

Když jako první nastavíte časové pásmo, budete ho v budoucnu moct jednoduše upravit. Datum/čas se upraví odpovídajícím způsobem.

Protože k zachyceným snímkům se připojuje datum pořízení a informace o čase, nezapomeňte datum/čas nastavit.

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Datum/čas/pásmo].

 2. Nastavte časové pásmo.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte [Časové pásmo].
  • Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte časové pásmo a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Pokud vaše časové pásmo není uvedené, stiskněte tlačítko MENU a potom v části [Rozdíl času] nastavte rozdíl oproti UTC.
  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte možnost pro [Rozdíl času] (+–/hodina/minuta) a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Nastavte možnost pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Po zadání časového pásma nebo rozdílu času pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte položku [OK].
 3. Nastavte datum a čas.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte některou položku a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Nastavte možnost pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
 4. Nastavte letní čas.

  • Nastavte podle potřeby.
  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte možnost [Letní čas vypnutý] a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte možnost [Letní čas] a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Pokud je pro letní čas nastavena možnost [Letní čas], čas nastavený v kroku 3 se posune dopředu o 1 hodinu. Po nastavení možnosti [Letní čas vypnutý] bude letní čas zrušen a čas se vrátí zpět o 1 hodinu.
 5. Ukončete nastavení.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte [OK].

Upozornění

 • Pokud je fotoaparát uložen bez baterie, pokud se jeho baterie vybije nebo pokud je na delší dobu vystaven teplotám pod bodem mrazu, může dojít k vynulování nastavení [Datum/čas/pásmo]. Jestliže k tomu dojde, nastavte tyto hodnoty znovu.
 • Po změně [Pásmo/rozdíl času], zkontrolujte, zda byly nastaveny správné datum/čas.

Poznámka

 • Když je zobrazena obrazovka nastavení [Nastavení: Datum/čas/pásmo], může se čas automatického vypnutí napájení prodloužit.