Úspora energie

Podle potřeby je možné nastavit dobu pro automatické vypnutí obrazovky, fotoaparátu a hledáčku (vypnutí displeje, automatické vypnutí napájení a vypnutí hledáčku), když je fotoaparát nečinný.

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Úspora energie].

  2. Vyberte možnost.

Poznámka

  • I když je položka [Autom.vypnutí] nastavena na možnost [Zakázat], dojde po době nečinnosti nastavené v nabídce [Vyp displeje] k vypnutí obrazovky.
  • Nastavení [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] nejsou účinná, pokud je [Nastavení: Režim Eco] nastaven na hodnotu [Zap].