Stručný návod k používání

 1. Vložte baterii ().

  • Po nákupu nabijte baterii a začněte používat ().
 2. Vložte kartu ().

  • Zasuňte kartu štítkem směřujícím do přední části fotoaparátu, až se zacvakne na místo.
 3. Nasaďte objektiv ().

  • Zarovnejte červenou značku pro nasazení objektivu s červenou značkou na fotoaparátu pro nasazení objektivu.
 4. Přesuňte vypínač napájení do polohy ON a poté nastavte volič režimů do polohy Automatický inteligentní scénický režim (, ).

  • Všechna nezbytná nastavení fotoaparátu se nastaví automaticky.
  • Pokud se objeví obrazovka nastavení [Datum/čas/pásmo], přejděte na část Datum/čas/pásmo.
 5. Zaostřete na objekt ().

  • Na každé detekované tváři se zobrazí rámeček sledování [Rámeček sledování] pro AF.
  • Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a fotoaparát zaostří na fotografovaný objekt.
  • Pokud na obrazovce bliká symbol Blesk, ručně vyklopte vestavěný blesk.
 6. Vyfotografujte snímek ().

  • Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.
 7. Prohlédněte si snímek.

  • Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce na dobu přibližně 2 s.
  • Chcete-li snímek zobrazit znovu, stiskněte tlačítko Přehrávání ().