Vložení dat pro odstranění prachu

Ke snímkům lze přidávat data pro odstranění prachu, která slouží k vymazání prašných míst. Data pro odstranění prachu využívá program Digital Photo Professional (software EOS) k automatickému vymazání prašných míst.

Příprava

 • Použijte objektiv RF nebo EF.
 • Připravte si čistě bílý předmět, například list papíru.
 • Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo více.
 • Nastavte režim zaostřování na MF () a otáčením zaostřovací kroužku po směru hodinových ručiček (při pohledu zepředu fotoaparátu) nastavte zaostřování na nekonečno (∞).

Pořizování dat pro odstranění prachu

 1. Vyberte možnost [Snímání: Data pro odstranění prachu].

 2. Vyberte možnost [OK].

 3. Vyfotografujte jednobarevný bílý předmět.

  • Vyfotografujte s jednobarevným bílým předmětem (jako nový list bílého papíru) vyplňujícím obrazovku, ze vzdálenosti 20 až 30 cm.
  • Snímek nebude uložen, data lze proto získat i v případě, že do fotoaparátu není vložena karta.
  • Po vyfotografování snímku začne fotoaparát shromažďovat data pro odstranění prachu. Po získání dat pro odstranění prachu se zobrazí zpráva.
  • Pokud se nepodaří úspěšně získat data, zobrazí se chybová zpráva. Zkontrolujte informace v části Příprava, vyberte tlačítko [OK] a pak pokračujte ve snímání.

Vložení dat pro odstranění prachu

Data pro odstranění prachu se připojí k fotografiím zachyceným po získání těchto dat. Data pro odstranění prachu se doporučuje získat před fotografováním.

Podrobné informace o použití softwaru Digital Photo Professional (software EOS) k automatickému vymazání prašných míst naleznete v příručce Digital Photo Professional Návod k použití.

Velikost souborů není v podstatě ovlivněna daty pro odstranění prachu přidanými ke snímkům.

Upozornění

 • Pokud objekt obsahuje jakýkoli vzor nebo jakoukoli strukturu, mohou být považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo přesnost odstranění prachových částic pomocí softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
 • Data pro odstranění prachu se nepřidávají ke snímkům pořízeným v následujících podmínkách.

  • Při fotografování [Noční scéna z ruky] nebo [Ovládání HDR Backlight] (režim Speciální scéna)
  • Při fotografování [Efekt Rybí oko] (režim Kreativní filtry)
  • Je-li nastaveno potlačení šumu více snímky
  • Když je možnost [Korekce distorze] v části [Snímání: Korekce odchylky objektivu] nastavena na [Povolit]