Úpravy krátkých filmů

Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režimu Hybridní Auto lze vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, protože je nelze obnovit.

 1. Přepnout zpět na přehrávání.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.
 2. Vyberte krátký film.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte krátký film.
  • V režimu zobrazení jednotlivých snímků jsou krátké filmy označeny symbolem [] v levém horním rohu.
  • V zobrazení indexu můžete stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení přepnout na zobrazení jednotlivých snímků.
 3. V zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 4. Vyberte možnost [].

  • Zahájí se přehrávání krátkých filmů.
 5. Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení krátký film pozastavíte.

  • Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
 6. Vyberte videoklip.

  • Pomocí tlačítka [Skok dozadu] nebo [Skok dopředu] vyberte klip.
 7. Vyberte možnost [Vymazání klipu].

 8. Vyberte možnost [OK].

  • Klip se vymaže a krátký film se přepíše.

Poznámka