Digitální IS při filmování

Funkce digitální IS při filmování fotoaparátu redukuje rozhýbání fotoaparátu při záznamu filmů. Digitální IS při filmování může poskytovat účinnou stabilizaci i v případě, že objektiv není vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu). Pokud používáte objektiv s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), nastavte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu na ON.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Režim IS (stabiliz. obrazu)].

 2. Vyberte možnost [ Digitální IS].

 3. Vyberte možnost.

  • Zakázat (Zakázat digitální IS při filmování)

   Stabilizace obrazu pomocí funkce Digitální IS při filmování je deaktivována.

  • Povolit (Povolit digitální IS při filmování)

   Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno. Obraz bude nepatrně zvětšený.

  • Vylepšeno (Vylepšené digitální IS při filmování)

   V porovnání s nastavením možnosti [Povolit] lze silnější rozhýbání fotoaparátu opravit. Obraz bude více zvětšený.

Upozornění

 • Digitální IS při filmování nebude fungovat, pokud je přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu nastavený na možnost OFF.
 • Digitální IS při filmování není dostupné, když je fotoaparát nastaven na používání digitálního zoomu pro filmy nebo časosběrných filmů.
 • Čím širší je zorný úhel, tím efektivnější je stabilizace obrazu. Čím užší je zorný úhel, tím méně efektivní je stabilizace obrazu.
 • Pokud používáte objektiv TS-E nebo objektivu rybí oko, zvažte změnu nastavení na [Zakázat].
 • Efekty funkce digitální IS při filmování se neaplikují na snímky během zvětšeného zobrazení.
 • Funkce Digitální IS při filmování snímek zvětší, takže může vypadat zrnitější. Mohou být rovněž patrné světelné body, šum atd.
 • V závislosti na podmínkách objektu a snímání může dojít ke znatelnému rozmazání objektu (objekt momentálně vypadá jako rozostřený) vlivem efektů digitálního IS při filmování.
 • Je-li nastaveno digitální IS při filmování, změní se také velikost AF bodů.
 • Pokud používáte stativ, doporučujeme nastavení digitálního IS při filmování na [Zakázat].
 • Tato funkce není kompatibilní s některými objektivy. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Canon.