Nastavení Wi-Fi

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Nastavení sítě Wi-Fi].

 2. Vyberte možnost.

  • Wi-Fi

   Nacházíte-li se v místě, kde je zakázáno používat elektronická a bezdrátová zařízení, například na palubě letadla nebo v nemocnici, nastavte možnost [Zakázat].

  • Heslo

   Nastavením na [Žádné] povolíte připojení Wi-Fi bez hesla (s výjimkou připojení k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi).

  • Historie připojení

   Historii připojení pro zařízení připojená přes síť Wi-Fi můžete nastavit na možnost [Ukázat] nebo [Skrýt].

  • Po sním. poslat do smartphonu

   Snímky lze automaticky přenášet do smartphonu ().

  • Adresa MAC

   Můžete zkontrolovat adresu MAC fotoaparátu.