Použití samospouště

 1. Vyberte možnost [Snímání: Režim řízení].

 2. Vyberte možnost.

  • Samospoušť s desetisekundovou prodlevou/Samospoušť s 10sekundovou prodlevou/dálkové ovládání: Snímek za 10 sekund.

   Také je možné fotografování s dálkovým ovládáním ().

  • Samospoušť s dvousekundovou prodlevou/Samospoušť s 2sekundovou prodlevou/dálkové ovládání: Snímek za 2 sekundy.

   Také je možné fotografování s dálkovým ovládáním ().

  • Samospoušť: kontinuální: Kontinuální snímání za 10 s po zadaný počet snímků

   Stisknutím tlačítka Tlačítko NahoruTlačítko Dolů nastavte, kolik snímků se má pořídit (2 až 10). Fotografování s dálkovým ovládáním není možné.

  • Ikony [Samospoušť s 10sekundovou prodlevou/dálkové ovládání] a [Samospoušť s 2sekundovou prodlevou/dálkové ovládání] se zobrazují, když je fotoaparát spárován s bezdrátovým dálkovým ovládáním (prodává se samostatně, ).
 3. Vyfotografujte snímek.

  • Zaostřete na objekt a poté úplně stiskněte tlačítko spouště.
  • Chcete-li kontrolovat činnost, sledujte indikátor samospouště, poslouchejte tóny nebo sledujte odpočítávání v sekundách na obrazovce.
  • Indikátor samospouště bliká rychleji přibližně 2 sekundy před snímáním.

Upozornění

 • V režimu [Samospoušť: kontinuální] se může interval snímání za některých podmínek snímání prodloužit v závislosti na kvalitě snímku, použití blesku a dalších faktorech.

Poznámka

 • [Samospoušť s dvousekundovou prodlevou] lze použít k zahájení snímání bez dotyku fotoaparátu a zamezit tak rozhýbání fotoaparátu, když je upevněn na stativu pro fotografie zátiší nebo s dlouhými expozicemi.
 • Po vyfotografování snímků se samospouští je doporučeno si přehrát pořízené snímky () a zkontrolovat zaostření a expozici.
 • Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte blokování zaostření () na objekt, který se nachází ve stejné vzdálenosti, v jaké budete stát vy.
 • Samospoušť zrušíte stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
 • Pokud je fotoaparát nastaven na fotografování s dálkovým ovládáním, může být čas automatického vypnutí napájení prodloužený.