Režim ostření

Můžete zadat způsob zaostřování (režim zaostřování).

  1. Vyberte možnost [Snímání: Režim ostření].

  2. Vyberte možnost.

    • [AF]: Automatické zaostřování
    • [MF]: Ruční zaostřování

Upozornění

  • Možnost [Snímání: Režim ostření] se nezobrazí, když je ohnisková poloha v efektivním dosahu výhradně pro ruční zaostřování (MF). Zaostřovací kroužek otáčejte k nekonečnu (po směru hodinových ručiček při pohledu zepředu fotoaparátu) a posunujte ohniskovou polohu, až se objeví [Snímání: Režim ostření].