ISO-hastighed under filmoptagelse

I programmet [Film]/[Manuel filmeksponering], når indstillet til ISO Auto

  • ISO-hastighed indstilles automatisk i et område fra ISO 100–12800 for Full HD-/HD-film og ISO 100–6400 for 4K-film.
  • Den maksimale grænse for det automatiske indstillingsområde H (svarende til ISO 25600) i Full HD-/HD-filmoptagelse når [ISO-udvidelse] i [Indstilling: Brugerdef. funk. (C.Fn)] er indstillet til [1:Aktivér] () og derefter [Maks. for Auto] i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger] er indstillet til [H(25600)] (). Bemærk, at i 4K-filmoptagelse er den maksimale, udvidede ISO-hastighed ikke tilgængelig, heller ikke når [ISO-udvidelse] er indstillet til [1:Aktivér].
  • Når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] (), er den maksimale værdi i det automatiske indstillingsområde ISO 200. Den maksimale ISO-hastighed udvides ikke, heller ikke når [Maks. for Auto] er indstillet til [H (25600)].

I programmet [Manuel filmeksponering] indstilles ISO-hastighed manuelt

  • ISO-hastigheden kan indstilles manuelt i et område fra ISO 100–12800 for Full HD-/HD-film og film med høj billedhastighed og ISO 100–6400 for 4K-film.
  • Den maksimale grænse for det manuelle indstillingsområde H (svarende til ISO 25600) i Full HD-/HD-filmoptagelse når [ISO-udvidelse] i [Indstilling: Brugerdef. funk. (C.Fn)] er indstillet til [1:Aktivér]. Bemærk, at i 4K-filmoptagelse er den maksimale, udvidede ISO-hastighed ikke tilgængelig ([H] vises ikke), heller ikke når [ISO-udvidelse] er indstillet til [1:Aktivér].
  • Når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] (), er den maksimale værdi i det manuelle indstillingsområde ISO 200. Den maksimale ISO-hastighed udvides ikke, heller ikke når [ISO-udvidelse] er indstillet til [1:Aktivér].