Skærmen Vis info

Du kan kontrollere fejloplysninger og kameraets MAC-adresse.

  1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

  2. Tryk på knappen INFO.

    • Skærmen [Vis info.] vises.

    • Hvis der er opstået en fejl, skal du trykke på knappen Quick Control-/SET-knap for at få vist oplysninger om fejlen.