Ekstraktion af et billede fra 4K-film eller 4K-timelapse-film

Fra 4K- eller 4K-timelapse-film kan du vælge individuelle billeder, du vil gemme som JPEG-stillbilleder. Dette kaldes “billedekstraktion”.

 1. Skift til afspilning.

  • Tryk på knappen Afspilning.
 2. Vælg en 4K-film eller 4K-timelapse-film.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge med.
  • På skærmen med optagelsesoplysninger (), er 4K-film og 4K-timelapse-film angivet med et [4K] ikon.
  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap i indeksvisning for at skifte til enkeltbilledvisning.
 3. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap i enkeltbilledvisning.

 4. Vælg [Filmafspilning].

  • Afspilning af filmen vil begynde.
 5. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at pause filmen.

  • Panel til filmafspilning vises.
 6. Vælg et billede, der skal ekstraheres.

  • Brug panelet til filmafspilning til at vælge det billede, der skal ekstraheres som et stillbillede.
  • Se Panel til filmafspilning for at få instruktioner om panelet til filmafspilning.
 7. Vælg [Billedekstraktion].

 8. Gem.

  • Vælg [OK] for at gemme det aktuelle billede som et stillbillede i JPEG-format.
 9. Vælg det billede, der skal vises.

  • Kontrollér destinationsmappen og billedfilnummeret.
  • Vælg [Vis original film] eller [Vis ekstraheret stillbillede].

Forholdsregler

 • Billedekstraktion er ikke mulighed med Full HD-film, Full HD-timelapse-film HD-film eller med 4K-film eller 4K-timelapse-film fra et andet kamera.