Kvalitet af filmoptagelse

Du kan indstille optagelsesformatet, billedhastigheden og komprimeringsmetoden i [Optagelse: Kval. f. filmopt.]. Filmen optages som en MP4-fil.

Bemærk, at billedhastighed opdateres automatisk for at matche indstillingen [Indstilling: Videosystem] ().

Størrelse for filmoptagelse

 • [4K] 3840×2160

  Filmen optages i 4K-kvalitet. Billedformatet er 16:9.

 • [Full HD] 1920×1080

  Filmen optages i Full High-Definition-kvalitet (Full HD). Billedformatet er 16:9.

 • [HD] 1280×720

  Filmen optages i High-Definition (HD). Billedformatet er 16:9.

Forholdsregler

 • Hvis du ændrer indstillingen [Indstilling: Videosystem] skal du også indstille [Str. for filmopt.] igen.
 • Normal afspilning af 4K- og Full HD59,94 fps/50,00 fps-film med kan f.eks. muligvis ikke lade sig gøre på andre enheder, fordi afspilning kræver meget behandling.
 • Tilsyneladende opløsning og støj kan variere afhængigt af kvaliteten af filmoptagelsen, indstillingen for det anvendte objektiv.

Bemærk

 • Film kan ikke optages i VGA-kvalitet.

4K-filmoptagelse

 • Optagelse af 4K-film kræver et stabilt kort med en hurtig skrivehastighed. Du kan finde flere oplysninger under Kort, der kan optage film.
 • Optagelse af 4K-film øger processorbelastningen meget, hvilket kan øge kameraets indvendige temperatur hurtigere eller mere end ved almindelige film. Hvis der vises et [Rød temperaturadvarsel]-ikon under filmoptagelse, kan kortet blive varmt, så stop optagelse af filen og lad kameraet køle ned, før du fjerner kortet. (Fjern ikke kortet med det samme.)
 • I en 4K-film kan du vælge ethvert billede, du vil gemme på kortet, som et JPEG-stillbillede ().

Forholdsregler

 • Kontrastgenkendelse bruges til at fokusere, når du optager 4K-film. Fokusering kan taget noget længere, end når du optager HD- eller Full HD-film.

Billedhastighed (fps: billeder pr. sekund)

 • [59,94 fps] 59,94 fps/[29,97 fps] 29,97 fps/[23,98 fps] 23,98 fps

  Indstilling for områder, hvor tv-systemet er NTSC, som f.eks. Nordamerika, Japan, Sydkorea og Mexico.

 • [50,00 fps] 50,00 fps/[25,00 fps] 25,00 fps

  Indstilling for områder, hvor tv-systemet er PAL, som f.eks. Europa, Rusland, Kina og Australien.

Komprimeringsmetode

 • [IPB (standard)] IPB (standard)

  Komprimerer effektivt flere billeder ad gangen til optagelse.

 • [ALL-I (kun I)] ALL-I (kun for redigering/I-)

  Bruger ALL-I-komprimering ved optagelse af timelapse-film (). Komprimerer billederne, et ad gangen, til optagelse. Selvom filstørrelsen er større end med IPB (standard), er film bedre egnet til redigering.

Filmoptagelsesformat

 • [MP4] MP4

  Alle de film, du optager med kameraet, optages som filmfiler i MP4-formatet (filtypenavn “.MP4”).

Kort, der kan optage film

Du kan få oplysninger om kort, der kan optage ved hvert niveau af kvaliteten af filmoptagelsen, ved at se under Krav til kortets ydeevne (filmoptagelse) [skrive-/læsehastighed].

Test kort ved at optage nogle få film, så du kan være sikker på, at de kan optage korrekt i din angivne størrelse ().

Forholdsregler

 • Formater kort, før du optager 4K-film ().
 • Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, når du optager film, bliver filmen muligvis ikke optaget korrekt. Og hvis du afspiller en film på et kort med langsom læsehastighed, afspilles filmen måske ikke korrekt.
 • Når du optager film, skal du bruge kort med høj ydeevne med en skrivehastighed, der er tilstrækkeligt højere end bithastigheden.
 • Hvis du ikke kan optage film ordentligt, skal du formatere kortet og prøve igen. Hvis formatering af kortet ikke løser problemet, skal du se på kortproducentens websted osv.

Bemærk

 • For at opnå bedre ydeevne for kortet anbefales det at formatere kortet med kameraet før optagelse af film ().
 • Se kortproducentens websted for at få oplysninger om kortets skrive-/læsehastighed osv.

Høj billedhastighed

Du kan optage HD-film med en høj billedhastighed på 119,88 fps eller 100,00 fps ved at indstille [Høj billedhastig.] i [Optagelse: Kval. f. filmopt.] til [Aktivér]. Dette er ideelt ved optagelse af film, der skal afspilles i slow motion.

Den maksimale optagelsestid pr. film er 7 min. og 29. sek.

 • Film, der er optaget med kvaliteten HD119,9 fpsIPB (standard) eller HD100,0 fpsIPB (standard).
 • Lyd optages ikke i film med høj billedhastighed.
 • Da film med høj billedhastighed optages som filmfiler med 29,97 fps/25,00 fps, afspilles de i slow motion i en 1/4 hastighed.

Forholdsregler

 • Kontrollér indstillingen for [Str. for filmopt.], hvis du returnerer denne indstilling til [Deaktivér].
 • Skærmen kan flimre, hvis du optager film med høj billedhastighed under fluorescerende lys eller LED-lys.
 • I et kort øjeblik, når du starter eller stopper optagelse af film med høj billedhastighed, opdateres filmen ikke, og billedet stopper midlertidigt. Vær opmærksom på dette, når du optager film til eksterne enheder via HDMI.
 • Den filmbilledhastighed, som vises på skærmen, når du optager film med høj billedhastighed, svarer ikke til billedhastigheden for den film, der optages.
 • Der optages ikke lyd.
 • Movie Servo AF og Film digital IS er deaktiveret.
 • AF udføres ikke under filmoptagelse med høj billedhastighed.

Filmfiler, der overstiger 4 GB

Selv om du optager en film, der overstiger 4 GB, kan du fortsætte med at optage uden afbrydelse.

 • Brug af SD-/SDHC-kort, der er formateret med kameraet

  FAT32-formattering anvendes, når kameraet bruges til at formatere et SD-/SDHC-kort.

  Hvis du optager en film med et FAT32-formateret kort, og filstørrelsen overstiger 4 GB, oprettes der automatisk en ny filmfil.

  Når du afspiller filmen, skal du afspille hver filmfil individuelt. Filmfiler kan ikke afspilles automatisk i rækkefølge. Når filmafspilningen er slut, skal du vælge næste film og afspille den.

 • Brug af SDXC-kort, der er formateret med kameraet

  exFAT-formattering anvendes, når kameraet bruges til at formatere SDXC-kort.

  Selv hvis filstørrelsen overstiger 4 GB under filmoptagelse, vil filen blive gemt som en enkelt fil, når du bruger et exFAT-formateret kort (i stedet for at blive opdelt i flere filer).

Forholdsregler

 • Når du importerer filmfiler, der overstiger 4 GB til en computer, skal du bruge enten EOS Utility eller en kortlæser (). Det er muligvis ikke muligt at kunne gemme filmfiler, der overstiger 4 GB, hvis du forsøger at bruge funktionerne i computerens i operativsystem.

Samlet filmoptagelsestid og filstørrelse pr. minut

Du kan få oplysninger om filstørrelser og den optagelsestid, der er tilgængelig for hver størrelse for filmoptagelse, på Estimeret filmoptagelsestid og filmbithastighed/filstørrelse.

Tidsbegrænsning for filmoptagelsestid

 • Når du optager 4K-/Full HD-/HD-film

  Den maksimale optagelsestid per film er 29 min. 59 sek. Når 29 min. 59 sek. nås, stopper optagelsen automatisk. Du kan starte optagelse af en film igen ved at trykke på knappen til filmoptagelse (der optager filmen som en ny fil).

 • Ved optagelse af film med høj billedhastighed

  Den maksimale optagelsestid per film er 7 min. 29 sek. Når 7 min. 29 sek. nås, stopper optagelsen automatisk. Du kan starte optagelse af en film med høj billedhastighed igen ved at trykke på knappen til filmoptagelse (der optager filmen som en ny fil).